Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
th_mapa_slovensko

Mimovládky privítali rozhodnutie vlády zachovať asignáciu 2% v jej súčasnej podobe

      Tlačová správa / 4.12.2023

 

Mimovládky privítali rozhodnutie vlády zachovať asignáciu 2% v jej súčasnej podobe

 

Predseda Komory mimovládnych neziskových organizácií Marcel  Zajac privítal dnešné rozhodnutie Vlády SR zachovať asignáciu 2% v jej súčasnej podobe bez zmien, o ktorých sa v diskutovalo posledné štyri týždne. Asignácia je podľa Zajaca demokratický, transparentný a pritom funkčný a efektívny nástroj, ktorým priamo občania slobodne rozhodujú akú oblasť pomoci a aký subjekt chcú podporiť.

 

„Sme veľmi radi, že vláda sa rozhodla zachovať mechanizmus, ktorý aktuálne využíva takmer milión fyzických a právnických osôb na podporu aktivít mimovládnych neziskových organizácií a ich verejnoprospešných služieb pre našich občanov a naše komunity.  Väčšina financií z asignácie 2% je využívaná v oblasti sociálnej a zdravotnej starostlivosti, ako aj v oblasti vzdelávania a kultúry, teda tam, kde štát často nedokáže efektívne zabezpečiť služby občanom vo svojej réžii. Chceme pomáhať a toto nám umožní v našej pomoci pokračovať,“ konštatoval Marcel Zajac.

 

Marcel Zajac ocenil, že po pôvodnom oznámení, že sa systém asignácie bude meniť  v zrýchlenom konaní a v podstate bez diskusie, sa predsa len našiel priestor pre argumenty a dialóg medzi štátom a občianskym sektorom.  

 

„Chcem jednoznačne oceniť, že si minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš sadol za rokovací stôl s mimovládkami, vypočul si argumenty sociálnych a charitatívnych organizácií a nakoniec sa rozhodol systém asignácie zachovať tak, ako ho poznáme. Zachovanie status quo v tejto oblasti je jednoznačne víťazstvo pre tisíce občanov, ktorým dnes vďaka 2% občianske subjekty poskytujú svoju pomoc a služby,“ vyhlásil Marcel Zajac.

 

Predseda Komory mimovládnych neziskových organizácií pri tejto príležitosti poďakoval všetkým subjektom, ktoré sa zapojili do kampane za zachovanie asignácie 2%, ako aj občanom, ktorí požiadavky mimovládok podporili v občianskej výzve.