Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
image_minister

minister Takáč: Zákazom dovozu obilia suplujeme úlohu EK


Počas svojej bruselskej premiéry na zasadaní Rady ministrov pre poľnohospodárstvo a rybolov EÚ nový slovenský minister pôdohospodárstva Richard Takáč uviedol, že Slovensko bude aj po skončení roka uplatňovať jednostranný zákaz dovozu ukrajinských komodít a to dovtedy, kým Európska komisia nepríde s riešením.

„Zákaz, ktorý aktuálne platí do konca roka, bude predĺžený a robíme to neradi. Európska komisia musí prísť s nejakým riešením. My vlastne suplujeme úlohu EK a robíme kroky, ktoré robiť nechceme,“ povedal Richard Takáč po skončení rokovaní, pričom neuviedol, dokedy by toto opatrenie malo platiť.

Ohľadne licencií, ktoré by v súlade s návrhom EK mali riešiť situáciu na trhu s ukrajinským obilím uviedol, že si musí túto možnosť lepšie preštudovať a informovať sa v krajinách, kde už licencie zaviedli.

Slovensko prichádza o trhy

Na zasadaní rady ministrov dnes otázka ukrajinského obilia nebola na programe, ale, ako uviedol slovenský minister, táto téma dominovala na rokovaniach ministrov poľnohospodárstva krajín V4, i štátov susediacich s Ukrajinou. Stanovisko Slovenska do istej miery pritvrdil. Oproti svojmu predchodcovi jeho vyhlásenia pre novinárov pôsobili menej diplomaticky. Richard Takáč nehovoril iba o obilí, ktoré z tranzitov unikne a ostáva na Slovensku, ale aj o tom, že lacné ukrajinské obilie oberá Slovensko o trhy v západnej Európe, kde svoju produkciu tradične vyváža.

„Vnímam otázku dovozu ukrajinských komodít za veľký problém. Slovensko plne podporuje tranzity do tretích krajín. Realita je ale žiaľ taká, že tieto komodity ostávajú v Európskej únii. Úroda z tretiny pôdy, kde je na Slovensku zasiate obilie, sa predávala do iných krajín a vnímam ako problém, že toto obilie nahradí lacnejšie z Ukrajiny.“

Podľa jeho slov ide o približne 500 tisíc hektárov poľnohospodárskej pôdy a aj keby sme chceli produkciu transformovať na pestovanie ovocia či chov hovädzieho dobytka, stále ostane okolo 350 tisíc hektárov, na ktoré nebudeme mať čo vysiať.

„Slovensko zároveň plánuje intenzívne vstúpiť do rokovaní, ktoré sa ešte len začnú, o ďalšom nastavení novej poľnohospodárskej politiky, hlavne v kontexte s perspektívou vstupu Ukrajiny do EÚ,“ povedal.

Ceny obilia klesli

K otázke ukrajinského obilia sa na záverečnej tlačovej konferencii vyjadril aj komisár EÚ pre poľnohospodárstvo a rybolov Janusz Wojciechowski.

„To, aby mohla Ukrajina vyvážať svoje obilie, bolo kľúčové aj preto, že na výpadok ukrajinského obilia by svetové trhy reagovali zvýšením cien. Teraz však máme opačný problém, ktorý vzbudzuje obavy farmárov, že obilia je na trhu veľa a jeho cena klesá,“ povedal.

Richard Takáč absolvoval s eurokomisárom bilaterálne rokovanie, na ktorom ho ubezpečil, že bude pokračovať v procese transformácie Pôdohospodárskej platobnej agentúry.

„Spomenul som aj otázku, že Slovensko po 20 rokoch po vstupe do EÚ ešte nedosiahlo vyrovnanosť v konvergencii s inými členskými štátmi, dnes je asi na 82 percentách.“

Rada ministrov Rady ministrov pre poľnohospodárstvo a rybolov dnes schválila dokument o dlhodobej vízii pre vidiecke oblasti EÚ. V otázke nových genomických techník však ministri nedospeli k dohode.

Autor článku: Klaudia Lászlóová - poľnoinfo.sk