Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
logo_PPA

Ministerstvo predĺžilo podávanie žiadostí bez sankcie do konca mája.


  Ministerstvo predĺžilo podávanie žiadostí bez sankcie do konca mája. Argumentuje pritom nelogicky

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR informovalo, že je možné podávať žiadosti o priame platby v kampani 2024 až do konca mája bez sankcie.

„Vláda SR uznesením opäť dokázala, že jej na poľnohospodároch záleží. Vychádzame v ústrety všetkým, ktorí v riadnom termíne nestihli podať žiadosť o priame platby. Dávame týmto možnosť najmä malým poľnohospodárom, ktorí prvýkrát podávajú žiadosti elektronicky, aby o priame platby ešte požiadali do konca mája bez toho, aby boli sankcionovaní,“ vyjadril sa na tlačovej konferencii po rokovaní vlády minister Richard Takáč.

V kampani 2024 bola prvýkrát zavedená podmienka podávania jednotných žiadostí elektronicky cez portál www.slovensko.sk, a to aj pre fyzické osoby nepodnikateľov, ktorí predstavujú markantnú skupinu žiadateľov o priame podpory.

“Výrazný nárast žiadostí mal za následok zníženie užívateľského komfortu systému Geopriestorová žiadosť o podporu (ďalej len „GSAA“),” informuje MPRV SR.

Tento argument agrorezortu je viac ako nelogický vzhľadom na to, že prílohu k žiadosti GSAA museli všetci žiadatelia podávať elektronicky už od roku 2018. Pretlak v systéme GSAA tak nemohol spôsobiť nárast počtu nových žiadateľov. Aj pre fyzické osoby nepodnikateľov sa oproti minulým rokom v súvislosti s GSAA nič nezmenilo. Napriek tomu mala aplikácia v tomto roku niekoľko dní výrazné technické problémy, ktoré sťažovali prácu žiadateľom.

Fyzické osoby nepodnikatelia musia oproti minulým rokom podávať žiadosti o podpory elektronicky cez portál slovensko.sk, čo ale nemá vplyv na GSAA. Možné dôvody nefunkčnosti aplikácie boli pravdepodobne najmä v tom, že PPA zverejnila neskoro aktualizáciu registra LPIS, pre časť územia až 3. mája, čo zároveň s doteraz najkratším termínom na podávanie žiadostí spôsobilo možné preťaženie systému.

“S cieľom eliminovania možného dopadu na žiadateľov Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR predložilo návrh nariadenia vlády, ktorý spočíva v tom, že zníženie (o 1 % za každý aj začatý pracovný deň omeškania) za oneskorené predloženie jednotnej žiadosti sa v roku 2024 uplatňovať nebude,” informuje MPRV SR. je podľa Richarda Takáča podaných asi 13 800 žiadostí.

“Návrh nariadenia vlády sa schválil bez predchádzajúceho pripomienkového konania a jeho prerokovania v Legislatívnej rade vlády Slovenskej republiky, a to z dôvodu mimoriadnych okolností spočívajúcich v hrozbe značných hospodárskych škôd v oblasti pôdohospodárstva,” informuje tlačový odbor MPRV SR.

SPF

Ministri v stredu podľa Takáča diskutovali s predstaviteľmi samospráv aj o bezodplatnom prevode pozemkov Slovenského pozemkového fondu (SPF) na samosprávy.

“Som veľmi rád, že sme vedeli prezentovať nejaké prvé výsledky. Z pohľadu riešenia pozemkov SPF – bezodplatných prevodov v rámci extravilánu a intravilánu, chystáme zmeny tak, aby sme vyšli v ústrety samosprávam,” priblížil

“Na vláde bolo schválené aj uznesenie, že musíme spraviť takú novelizáciu zákona, aby sme vedeli prevádzať bezodplatne pozemky štátu na samosprávy, VÚC, aj po kolaudácii investícií. Uistil som starostov a primátorov regiónu, že ministerstvo pôdohospodárstva tento rok predloží zmenu legislatívy týkajúcej sa situácie s neznámymi vlastníkmi pozemkov,” dodal Takáč.

Autor článku: poľnoinfo.sk