Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
Slovensko_GMO_logo4

Ministerstvo vyhovuje petícii, odmietlo uvoľňovanie pravidiel pre nové GMO.


Trnava, 15.1.2024.Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v odpovedi na občiansku petíciuuviedlo, že vyhovujepetícii"Udržujte prísnu reguláciu a označovanie nových GMO!".

 

Vlisteministerstva sa uvádza:"Slovenská republika sa prikláňa k uplatňovaniu zásady predbežnej opatrnosti a vedeckého hodnotenia rizika vplyvu na zdravie ľudí, zvierat a životné prostredie pre všetky rastliny získané pomocou nových genómových techník (ďalej len NGT). Tento postoj podporuje aj absencia histórie ich bezpečného používania a obavy obyvateľov Slovenskej republiky. Pri označovaní NGT produktov kategórie 1 sme toho názoru, že nebráni rozvoju inovácií v sektore poľnohospodárstva a potravinárstva a spotrebitelia by mali mať právo informovaného výberu, ako aj možnosť kvalifikovane sa rozhodnúť pri kúpe potravín a krmív vyrobených zo zložiek NGT.

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky na zasadnutí Rady ministrov poľnohospodárstva a rybárstva EÚ (AGRIFISH) konanej 11.decembra 2023 odmietol návrh Európskej komisie týkajúcej sa uvoľňovania pravidiel pre NGT. Z uvedeného vyplýva, že ministerstvo vyhovuje petícii " Udržujte prísnu reguláciu a označovanie nových GMO!" v plnom rozsahu."

 

Na Rade ministrov návrh na dereguláciu nových GMO vyrobených pomocou NGT nebol schválenýa to aj vďaka Slovensku. No nič nie je definitívne rozhodnuté, o návrhu sa znovu bude rokovať počas belgického predsedníctva Rady EÚ. Zostáva nám veriť, že pozícia Slovenska zostane rovnaká. Súbežne prebiehajú rokovania v Európskom parlamentne, kde bude snaha tiež nájsť kompromis. Spustili sme preto aplikáciu, ktorou môžu občania vyzvať aj europoslancov, aby zastavili riskantné snahy o deregulovanie a uvoľnenie nových GMO.

 

Nové GMO musia zostať regulované podľa súčasne platnej EÚ legislatívy o GMO, ktorá požaduje označovanie a hodnotenie rizika pre GMO. Táto legislatíva plne vyhovuje a predstavuje pomyselnú zlatú strednú cestu medzi neregulovaným uvoľňovaním GMO a úplným zákazom ich používania. Kto chce teraz nové GMO skúsiť uviesť na trh, musí tak najprv preukázať ich bezpečnosť a zabezpečiť označovanie. Akýmkoľvek vychýlením zo súčasnej legislatívy a uvoľňovaním pravidiel pre nové GMO sa pôjde v ústrety GMO priemyslu, čo môže oslabiť dôveryhodnosť európskych inštitúcií v očiach občanov EÚ, ktorí dlhodobo odmietajú GMO. Petíciu

 

S pozdravom  …..

 

Kontaktná osoba: Ing. Peter Sudovský, Občianska iniciatíva Slovensko bez GMO,  e-mail:

info@vsetkoogmo.sk; tel: 0915115084; web: www.slovenskobezgmo.org

 

 

Viac k téme nových GMO sa dozviete napríklad v:

2. Podklady k návrhu deregulácie NGT(Prečo návrh na dereguláciu nových GMO musí byť odmietnutý)

3.Spoločné vyhlásenie vedcov k novým GMO

4.Ekologická spoločnosť Nemecka, Rakúska a Švajčiarska (GFÖ)

 

 

Poznámka: Pretrváva snaha zahmlievať, že NGT a ich produkty nie sú GMO. NGT podľarozhodnutiaEurópskeho súdneho dvora nie sú menej rizikové ako pôvodné GMO a musia spadať pod EÚ legislatívu o GMO a teda sú GMO. Samotný návrh Komisie tiež uznáva, že nové GMO sú GMO (článok 3, strana 27). GMO sú organizmy, ktorých genetický materiál bol pozmenený