Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk

Mládež odhaľovala čaro mediácie

HLOHOVEC. Žiaci prvého ročníka Obchodnej akadémie (OA) v Hlohovci sa ako prví zapojili do pilotného programu systému poradenstva a riešenia sporov v mediácii na stredných školách v Trnavskom samosprávnom kraji (TTSK). Prispeje k tomu, aby stredoškolská mládež spoznala možnosť aj iného riešenia konfliktov, než akou je súdna cesta.

Program má štyri moduly - právo, exekúcia, financie, komunikácia a konflikty. Na prednáškach študenti získali poznatky a informácie, ktoré môžu využiť nielen v odborných predmetoch, ale i v bežnom živote. "Chceli sme takto prepojiť teóriu s praxou," povedala riaditeľka OA Katarína Turzová. "Žiaci sa naučili používať nástroje na zvládanie konfliktov, emócií, pracovať s nimi a využiť poznatky z mediácie na zvládnutie nielen sporov, ale aj zúročiť získané vedomosti na lepšie uplatnenie v živote," dodala.

Po ukončení prednáškových modulov otvorili v škole klub, ktorého úlohou bude vytváranie modelových situácií, nácvik zručností, dá možnosť vyskúšať si byť v pozícií mediátora a riešiť problémy ako profesionál. Program sa uskutočnil na základe memoranda o partnerstve a spolupráci pre vytvorenie poradenstva a riešenia sporov v mediácii v podmienkach stredoškolského vzdelávania, ktoré krajská samospráva podpísala s hlohovskou pobočkou Mediačno konzultačného centra Sova. Na základe výsledkov je možnosť rozšíriť ho aj na ďalšie stredné školy v TTSK. Informoval o tom Ivan Krajčovič z oddelenia komunikácie TTSK.