Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
20220305_115053

Mladí farmári potrebujú výraznejšiu podporu

 

    Začiatkom marca som mal možnosť sa zúčastniť na Orave na jednom zo vzdelávacích stretnutí Klubu mladých farmárov Slovenska (ASYF) pod vedením predsedu Milana Jurkyho v spolupráci s Regionálnou anténou Národnej siete rozvoja vidieka SR. Bolo to veľmi milé a úspešné stretnutie našich mladých farmárov zo Žilinského a Banskobystrického kraja. Účastníci tohto stretnutia sa tu zoznámili s aktuálnymi informáciami a pripravovanými zmenami v legislatíve nášho Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka a s informáciami ako je možné získať pôdu od Slovenského pozemkového fondu. Veľmi užitočné boli i informácie o aktuálnych výzvach v Poľnohospodárskej platobnej agentúry a taktiež informácie o farmárskych bitúnkoch, informácie o novej plánovanej poľnohospodárskej politike a aj informácie o digitálnej technológii o bezstresovom zaobchádzaní s hovädzím dobytom a pod. Všetko boli veľmi aktuálne témy, ktoré sa týkajú a pôsobenia všetkých farmárov i pracovníkov v pôdohospodárstve. Bolo to spojené aj s bohatou diskusiou. Táto poľnohospodárska problematika je veľmi náročná a určite by si to však vyžadovalo ešte viac času na podrobnejšie vysvetlenie na realizáciu v praxi.

            V rámci plánovaného programu stretnutia mladých farmárov sme sa ďalší deň stretli na ovčej farme v Osádke u Ing. Lucii Luptákovej, PhD. Som veľmi rád, že som mohol vidieť a zažiť to nadšenie a snahy tamojších  farmárov pre rozvoj najmä živočíšnej výroby. Život na takejto rodinnej farme ak má byť aspoň trochu ziskový je veľmi náročný a prináša každý deň nové problémy. Na farme u Luptákovcov však úspešne chovajú ovečky podľa získaných skúsenosti z Francuzska s vysokou dojivosťou ovčieho mlieka. Z toho vyrábajú  tradičné ovčie mliečne výrobky, ktoré majú dobrý odbyt v širokom okolí. Je to však všetko vďaka ich vytrvalosti a poctivej práci. Nepoznajú voľné dni a zvlášť v tomto období  neustále tvrdo pracujú a bojujú so všetkými prekážkami. Napriek tomu majú z práce radosť a prinášajú svojmu okoliu vynikajúce mliečne špeciality. Takéto farmy sú ozaj veľkým prínosom zvlášť  v podhorských a horských oblastiach a výraznou mierou pomáhajú rozvoju vidieka. 

            Takéto stretnutia mladých farmárov sú veľmi užitočné nielen pre získanie nových informácii, ale aj pre nadväzovanie  užšej spolupráce a vzájomnej podpory. Tých nedoriešených problémov v poľnohospodárstve je stále veľmi veľa. Však Slovensko už nie je potravinovo sebestačné a je už odkázané na dovoz základných potravín, pritom máme dobré prírodné podmienky a tisíce hektárov nevyužitých zaburinených plôch. Pritom však  stále sú problémy s pracovnými silami, so získaním pôdy na rastlinnú i živočíšnu výrobu, s prílišnou byrokraciou, s odbytom svojich produktov, s ochranou svojho majetku, atď. Problémom je aj to, že v poľnohospodárskom sektore pracuje veľmi málo mladých ľudí, že sa žiadnou formou nepropaguje a ani nezvýhodňuje práve poľnohospodárske školstvo, atď.ˇ.  Veľmi potešiteľné  je preto, že napriek tomu máme ešte  mladých farmárov, ktorí ešteu majú záujem pracovať v poľnohospodárstve, že sa neboja  problémov a že hľadajú riešenia ako využiť domáce možnosti na podnikanie.  Kiež by takýchto mladých ľudí bolo na Slovensku čo najviac, aby sme ozaj pomohli rozvoju poľnohospodárstva, aby sme obnovili našu potravinovú sebestačnosť, aby sme lepšie pomohli i životnému prostrediu, krajinotvorbe a aby naši mladí ľudia na vidieku mali kde pracovať a nechodiť do zahraničia robiť podradné práce.  Toto je tá cesta po ktorej idú všetky okolité a vyspelé krajiny a my by sme to mali tiež výraznejšie podporovať a ísť mladým v ústretí.  

            Záverom treba iba poďakovať mladým farmárom za ich  odvahu a chuť pracovať v poľnohospodárstve a za ich záujem pomáhať  oživiť náš vidiek. Však vidiek bez poľnohospodárstva ani nie je vidiek. Tieto snahy treba ďalej šíriť a propagovať, lebo práve poľnohospodárska prvovýroba a domáce potraviny sú základnou istotou každého vyspelého štátu aj v tých nepriaznivých obdobiach v akých sa aj teraz nachádzame.  Z týchto dôvodov treba naozaj výraznejšie podporovať všetkých mladých  obetavých farmárov.                        

  Ing. Karol Herian, CSc., Žilina

 

Priložené fotografie