Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
2951

MPRV sa ohradzuje voči medializovaným informáciám o podpore ošípaných

  

     Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR sa ohradzuje voči viacerým medializovaným informáciám, ktoré sa týkajú podpory chovu ošípaných. Uviedol to pre TASR odbor komunikácie rezortu v reakcii na vyjadrenia viacerých opozičných politikov po ohlásenej abdikácii rezortného štátneho tajomníka Milana Kyseľa.

“Viaceré medializované výstupy o tejto téme v posledných dňoch boli vytrhnuté z kontextu. Voči týmto lživým a tendenčným informáciám, ktoré mali poškodiť MPRV SR a jeho predstaviteľov, sa agrorezort zásadne ohradzuje,”zdôraznilo ministerstvo.

Kritizovaná výzva na podporu ošípaných podľa MPRV zasiahla 472.911 kusov (ks) z celkového počtu 500.771 ks ošípaných, čo predstavuje úspešnosť takmer 95 %. Preto MPRV nesúhlasí s vyjadreniami o jej neúspešnosti.

NPPC kontaktovalo stavovské organizácie

Výpočet podpory podľa ministerstva zohľadňoval viaceré faktory, akými boli umiestnenie farmy podľa reštrikčnej zóny afrického moru ošípaných (AMO), či deklarovaný dopad AMO na funkčnosť chovu.

“Zároveň sme doplnili toľko kritizovanú absenciu pomoci v súvislosti s ochorením COVID-19 a cielene sme chceli podporiť tých, ktorí ošípané porážajú na slovenských bitúnkoch a výrobky umiestňujú na domácom trhu,”poznamenalo MPRV.

Agrorezort informoval, že Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum (NPPC) niekoľkokrát telefonicky aj e-mailom kontaktovalo všetky stavovské organizácie, ktoré oficiálne združujú chovateľov ošípaných na Slovensku. O problematike bola verejnosť informovaná tiež prostredníctvom celoslovenského média.

“MPRV SR nedokáže ovplyvniť, v akom rozsahu stavovské organizácie informovali svojich členov,”doplnilo ministerstvo.

Agrorezort poskytol historicky najvyššiu podporu

Agrorezort zdôraznil, že spomínanou výzvou poskytol historicky najvyššiu podporu 3,5 milióna eur.

“V tejto sume je už započítaná 1,5 miliónová podpora vypočítaná na počty kusov ošípaných, preto pri tejto mimoriadnej podpore (2 milióny eur) sme pre zmenu nastavili metodiku výpočtu s cieľom podporiť práve malých chovateľov,”vysvetlilo ministerstvo.

Chovnú ošípanú nie je podľa MPRV možné hodnotiť podľa trhovej hodnoty jatočného zvieraťa, ale treba reálne vyčísliť jej hodnotu z pohľadu reprodukcie. Každá jedna zachránená a podporená reprodukčná prasnica počas doby svojho produkčného života (asi 5 rokov) dokáže odchovať v priemere 150 ks jatočných ošípaných. To predstavuje celkovú hodnotu 18.000 eur.

“Zároveň je potrebné podotknúť, že chovy aj s jednou prasnicou môžu spôsobiť vypuknutie ´požiaru´ AMO, kde vírus už nerozlišuje farmu podľa veľkosti ani počtu chovaných zvierat,”doplnil agrorezort.

CEHZ nie je v súlade s reálnym stavom

Ministerstvo pôdohospodárstva dodalo, že v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat (CEHZ) je k 31. decembra 2021 evidovaných 8603 komerčných fariem ošípaných, z ktorých iba 2953 fariem vykazuje stavy zvierat.

“Vzhľadom k tomu, že 86 fariem zapojených do spomínanej výzvy pokrylo až 94 % počtu chovaných ošípaných (podľa CEHZ) je zrejmé, že evidencia CEHZ nie je v súlade s reálnym stavom a z toho dôvodu inicioval minister Samuel Vlčan (nominant OĽANO) vykonanie fyzickej kontroly všetkých chovov ošípaných na Slovensku,”uzavrel vo svojej reakcii agrorezort.

 

zdroj: TASR