Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
7.3.2023

NA OBČANOCH ZÁLEŽÍ


   Vážení priaznivci participácie,

 

pozývame Vás na ďalšie pokračovanie vzdelávacieho online cyklu NA OBČANOCH ZÁLEŽÍ, kde v marci otvárame tému REGIONÁLNE POLITIKY A KOORDINÁTORI PARTICIPÁCIE.

Zástupcovia obcí, miest, krajov – príďte si vypočuť, ako fungujú oddelenia participácie v samospráve na konkrétnych úradoch.

Zástupcovia mimovládnych neziskových organizácií – príďte zistiť, kde môžete hľadať partnerov v samospráve a ako s vami môžu spolupracovať.

 

7. MARCA 2023 / ZOOM, YOUTUBE

9:00 – 11:00

Rola koordinátorky/koordinátora participácie na regionálnej a lokálnej úrovni

·        Ako pripraviť koordinátora participácie?

·        Aké je postavenie / pozícia koordinátora participácie v štruktúre úradu?

·        Aké sú špecifiká zavádzania participácie v samospráve?

Na podujatí predstavíme, ako fungujú participatívne oddelenia či útvary na úrovni regionálnej a lokálnej samosprávy a ponúkneme pohľad do prípravy koordinátorov participácie (budovanie kapacít pre participáciu) rámci NP PARTI II.

Príklady z praxe predstavia a diskutovať budú: Linda Zuzčáková, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, Pavla Pelčíková, Institut plánování a rozvoje hl. města Prahy, Patrik Žák, mesto Trenčín, Dorota Vrbjarová Martincová, Banskobystrický samosprávny kraj

Moderuje: Miroslav Zwiefelhofer, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti

 

21. MARCA 2023 / ZOOM, YOUTUBE

9:00 – 11:00

Ako tvoriť regionálne politiky participatívne

·        Ako identifikovať verejné politiky vhodné na participáciu?

·        Špecifiká mapovania aktérov na úrovni samosprávy / Pozná samospráva viac alebo menej MNO ako štát?

·        Vnútroinštitucionálna participácia / Ako agendy prepájajú úrad?

Diskutovať budú zástupcovia samosprávnych krajov – TBC.

Moderuje Lucia Lašová, koordinátorka participácie Žilinského samosprávneho kraja

 

REGISTRÁCIA:

https://forms.gle/3HWtqXk2f9C32u6M8

(Na linku nájdete aj termíny na bloky Moderná úradníčina III. a IV., ktoré obsahovo ešte pripravujeme, môžete si však už booknúť termíny).

 Ďakujeme, že prijmete pozvanie naše pozvanie a tešíme sa na Vás!

 Alena Petrželková

odborná konzultantka národného projektu

Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík II. |

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti

Pribinova 2 | 812 72 Bratislava | Slovenská republika

Sídlo: Cukrová 14 | 813 39 Bratislava

tel.: + 421 2 509 44 979 | mobil: + 421 903 903 075

alena.petrzelkova@minv.sk www.minv.sk

Priložené fotografie