Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk

Na Slovensku vzniká nová organizácia Spolok farmárov Slovenska

Na Slovensku vzniká nová organizácia Spolok farmárov Slovenska

www.polno.lnfo

„Najhlavnejšie ciele nášho združenia sú hájiť záujmy všetkých farmárov Slovenska, zabrániť rozpredávaniu slovenskej pôdy cudzincom a zdvihnúť status ľudí, ktorí pracujú v agrosektore na patričnú úroveň - aby neboli vnímaní ako nejakí outsideri“, povedal člen prípravného výboru Spolku farmárov Slovenska Milan Kyseľ.

Snahou vzniku SFS je vytvoriť prísne apolitický spolok, ktorý bude chrániť záujmy malých a stredných farmárov, zabrániť výpredaju slovenskej pôdy a obnoviť vzťah národa k pôde, zabezpečovať kvalitnú produkciu potravín a zlepšovať potravinovú sebestačnosť Slovenska, či vytvárať stratégiu poľnohospodárstva Slovenska v prospech všetkých.

„Najhlavnejšie ciele nášho združenia sú hájiť záujmy všetkých farmárov Slovenska, zabrániť rozpredávaniu slovenskej pôdy cudzincom a zdvihnúť status ľudí, ktorí pracujú v agrosektore na patričnú úroveň - aby neboli vnímaní ako nejakí outsideri“, povedal pre TASR člen prípravného výboru SFS Milan Kyseľ.

SFS je zatiaľ občianskym združením, v budúcnosti by sa chcelo stať odborovou organizáciou. Ako odznelo na tlačovej konferencii, aktuálne má viac ako 160 členov. Valné zhromaždenie plánuje uskutočniť do jarných prác.

„To, že vznikli dve združenia, nevnímam ako problém, práve naopak. Ak aj v obchodnom styku existuje konkurenčné prostredie, je to na dobro veci. Jednak nás to navzájom posúva v tom, aby sme si plnili svoju úlohu voči farmárom a jednak je tu priestor na spoločné akcie, ktoré by mohli byť v budúcnosti nevyhnutné na to, aby sme vyvíjali dostatočný spoločenský tlak na hájenie záujmov farmárov Slovenska,“ uviedol Kyseľ.

Ani jedno združenie farmárov neoznačilo rovnaký čas naplánovania tlačovej konferencie a valného zhromaždenia za náhodu. Podľa členov prípravného výboru SFS vznikol spolok z nespokojnosti ovládnutia IP skupinami, ktorých ambíciou je spolitizovať farmárov, čo je v hrubom rozpore so základnými cieľmi SFS, ktorí boli účastníkmi traktorových protestov v priebehu tohto roka a zakladateľmi Iniciatívy poľnohospodárov.

„Iniciatíva poľnohospodárov už niekoľko mesiacov čelí snahám o diskreditáciu jej členov alebo rozbitie ich jednoty. Farmári združení v tejto iniciatíve majú podozrenie, že sa tak deje prostredníctvom osôb, ktoré hája záujmy oligarchov podnikajúcich v poľnohospodárstve alebo vládnej moci. Tieto osoby podľa nášho názoru zneužívajú pre naplnenie svojich cieľov iných farmárov,“ uviedol pre TASR Branislav Sobinkovič, ktorý je poverený pre komunikáciu s médiami za IP, ktorá zaevidovala približne 300 prihlášok na registráciu do združenia.

„Čo sa týka politiky, ak oslovujeme politické strany, oslovujeme všetky. To sme robili celý čas od začiatku. Nie sme členovia žiadnej strany a ak niektorí sú členovia strany, prísne strážime to, aby to nebolo prenesené do práce. Tá politika nemôže presiahnuť do nejakej činnosti alebo smerovania združenia. Prísne strážime to, aby neboli presadzované politické záujmy,“ povedala členka prípravného výboru SFS Anna Balková.

Ako ďalej uviedla, vytvorenie ďalšieho združenia zameraného na hájenie záujmov farmárov nepovažuje za oddelenie.

„Skôr to vnímam tak, že ten smer nebol správny. Nechceme byť súčasťou združenia, ktoré nerešpektuje demokratické rozhodnutie väčšiny“, skonštatovala. 

Tieto tvrdenia IP odmieta a farmárov vyzýva, aby nepodľahli tlaku záujmových skupín, ktoré môžu byť podľa ich slov prepojené na oligarchov alebo vládnu moc

„To, že sa nás snažia rozdeliť a diskreditovať, ukazuje, že máme silu a boja sa nás“, uzavrel Sobinkovič.