Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
R-logoNadacia

Nadácia pre deti Slovenska ponúka tri praktické publikácie zo série s názvom Využívanie údajov v prospech mladých ľudí.Nadácia pre deti Slovenska získala podporu z dotácií pre prácu s mládežou na projekt, prostredníctvom ktorého preložila a vydala 3 prínosné publikácie.

Na svojej webstránke uvádzajú:

 „Systém aktivít mimo vyučovania má veľa ozubených koliesok, ale olejom, ktorý zabezpečuje hladké otáčanie prevodov, sú údaje. Poskytovatelia programov, samosprávy, školy, sponzori, rodiny a mladí ľudia – tí všetci potrebujú aktuálne a presné informácie, aby sa dokázali správne rozhodovať. Zbierať údaje, dokázať ich interpretovať a efektívne na ich základe konať – to všetko môže byť náročné. K dispozícii máme obrovské množstvo informácií. Mnohí, bohužiaľ, strácajú čas a energiu zberom nesprávnych údajov nevhodným spôsobom. Ak chceme skutočne využívať výhody informácií, musíme premyslene a cielene uvažovať o tom, aké údaje zbierať, prečo, akým spôsobom a ako ich používať.

V snahe skvalitňovať prácu s mládežou a napomôcť lepšiemu využívaniu údajov pri výchove a vzdelávaní v čase mimo vyučovania, sme sa v Nadácii pre deti Slovenska rozhodli preložiť tri praktické publikácie zo série s názvom Využívanie údajov v prospech mladých ľudí. K tejto problematike ich vydala organizácia Every Hour Counts (Každá hodina sa počíta) z USA. Ide o tieto publikácie:

Rámec na meranie, neustále zlepšovanie a spravodlivé systémy

Príručka k Rámcu na meranie, neustále zlepšovanie a spravodlivé systémy Every Hour Counts

Desaťkrokový sprievodca pre sprostredkovateľov rozšíreného vzdelávania

 Ak chcete tieto brožúry bezplatne získať a dozvedieť sa o nových postupoch, absolvujte workshop 5. decembra 2023 vo Zvolene. Prípadne v BA alebo KE, ak Vám vyhovuje ich termín.

Viac informácií nájdete tu:

https://www.nds.sk/vsetky-clanky/pozvanka-na-workshopy-vyuzivanie-udajov-v-prospech-mladych-ludi/?fbclid=IwAR0Gd-sXVLEYptvNmAMw7utMJjKlKox-h4DIc0sIvnzloQCejkqs56XbtsE

Prihlášku nájdete tu:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPZXYVCepAq2572JxhOZd6fKY4vTS0mU-H2XJxqXUeESJHFQ/viewform

Túto pozvánku môžete posunúť aj iným, pre ktorých by workshop mohol byť užitočný.