Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk

Nájomcom poľnohospodárskej pôdy vznikajú nové povinnosti

Nájomca je povinný viesť a uchovávať evidenciu o dohodnutom a zaplatenom nájomnom za pozemky podľa katastrálnych území k 31. decembru a údaje a informácie z jeho evidencie poskytnúť okresnému úradu každoročne do 31. januára nasledujúceho  roku. Ide o novú povinnosť, kedy sa prvý krát údaje za rok 2018 musia doručiť na okresné úrady do 31.1.2019

Priložené dokumenty

NázovVeľkosť a typ
  Nájomcom poľnohospodárskych pozemkov vznikli nové povinnosti90 kB [pdf]
  udaje z evidencie196 kB [pdf]