Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
314715873_442067948054026_8646652678098952288_n

Náš priateľ Michael DOWER


Náš priateľ Michael DOWER zomrel 7. novembra 2022. 

Veľký šampión vidieckych komunít, známy generáciám vidieckych aktivistov v Európe. Profesor Univerzity v Gloucestershire vo výslužbe, no aktívny do poslednej chvíle – pripomenieme si jeho vášnivý videoprehovor na Kielce schôdzu Európskeho vidieckeho parlamentu Michael bol iniciátorom a zakladateľom PREPARE a jej prvým koordinátorom, vždy ochotný podporiť a poradiť svojim nástupcom a všetkým členom PREPARE. Aktívny na národnej a nadnárodnej úrovni v EÚ aj mimo nej, ako aj vo svojej vlastnej LEADER LAG, nadaný výnimočnou jasnosťou myslenia a schopnosťou presvedčiť všetky druhy divákov, neúnavne mobilizoval podporu iniciatív hening vidiecka občianska spoločnosť, najmä v strednom a východnom Európa a v kandidátskych krajinách EÚ.

 Nezabudneme na neho!