Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
20220730_143316_lip_luzná

Naši ovčiari výrazne pomáhajú k oživeniu našich tradícii.

 

V súčasnosti celá naša spoločnosť prežíva náročné obdobie, plné spoločenských, zdravotných, existenčných i medzinárodných problémov. Mnoho problémov je, ktoré nevieme ovplyvniť, no mnohé problémy sú v našich rukách. Nikdy preto nesmieme podľahnúť negatívnym vplyvom a vždy musíme  hľadať riešenia a veriť v lepšiu budúcnosť.  Náš národ má predsa bohaté skúsenosti a vždy sme dokázali našu životaschopnosť. Dlhé stáročia predsa na území Slovenska žili naši predkovia z vlastných poľnohospodárskych  produktov a boli vlastne sebestační. Napriek ťažkým životným podmienkam dokázali si naši predkovia nájsť aj chvíle oddychu, spoločenského vyžitia i tradičnej zábavy a folklóru.

V dnešnej dobe nemôžeme sa vrátiť k ťažkej práci v poľnohospodárstve, ale musíme  sa viac snažiť o sebestačnosť vo výrobe základných potravín. Veď práve potraviny sa už v celom vyspelom svete stávajú strategickou surovinou a to zvlášť pri rôznych krízových obdobiach.  Za posledných 30 rokov  naše poľnohospodárstvo podstatne upadalo, znižovali sa stavy hospodárskych zvierat, ubúdalo obrábanej pôdy a mladí ľudia stratili vzťah k pôde a výrobe potravín. Napriek tomu sa stále viac ukazuje, že aj teraz naši spoluobčania sa radi vracajú v spomienkach na svoje tradície a aj vyhľadávajú tradičné remeslá, začínajú vyrábať rôzne tradičné špeciality a tešia sa i z tradičného folklóru. To sú veľmi pozitívne tendencie a tieto trendy treba vo veľkej miere všade podporovať.

Významnou mierou k oživeniu našich tradícii prispievajú práve naši ovčiari, ktorí napriek nepriaznivým podmienkam  začali viac využívať svoje produkty a začali vyrábať aj vlastné syrárske i iné špeciality. Však na území Slovenska sa chovalo v minulosti vyše milióna oviec a okrem mäsa a vlny sa najmä ovčie syry sa vyvážali aj do Rakúska i Maďarska. V súčasnosti žiaľ máme už iba menej ako desatinu oviec a dokonca sme nútení ovčie i kozie mlieko dovážať zo zahraničia. Je potešiteľne, že práve v týchto časoch Zväz chovateľov oviec a kôz v rámci svojej činnosti za pomoci svojich aktívnych členov organizuje krásne tradičné oslavy, ako sú napr. Bačova cesta v rôznych salašoch Slovenska, Ovčiarska nedeľa v Pribyline, najmä veľká ovčiarska oslava  Ovenálie vo Východnej, ale i Novoťská hrudka v Novoti, rôzne syrárske jarmoky a pod. O tieto podujatia majú ľudia veľký záujem a okrem tradičného folklóru sú tam i rôzne súťaže, napr. vo varení bryndzových halušiek, v ťahaní syrárskych nití, v jedení syra a pod.

Okrem oslavy ovčích mliečnych výrobkov Zväz chovateľov oviec a kôz robí i podujatia na propagáciu ovčej vlny a v strihaní oviec. Aj na toto remeslo sú už vynikajúci strihači, ktorí dokážu veľmi rýchlo a kvalitne ostrihať každú ovečku. Naposledy  koncom júla usporiadali ovčiari veľkú Medzinárodnú súťaž v strihaní oviec na salaši v Liptovskej Lužnej. Napriek nepriaznivému počasiu sa tu stovky ľudí prizeralo na majstrovstvo strihačov a potešili sa i dobrými ovčími výrobkami. Hoci usporiadanie takýchto slávnosti podporili i mnohí vedúci pracovníci, bolo by potrebné, aby naše pôdohospodárstvo dostalo výraznejšiu pomoc a spoločenské uznanie na úrovni zahraničia.

Za aktívnu propagáciu nášho poľnohospodárstva vrátane   ovčiarstva a za oživovanie našich ľudových tradícii patrí všetkým organizátorom takýchto podujatí úprimná vďaka.  Naše tradície, rôzne tradičné remeslá, tradičné jedlá a aj tradičný folklór je potrebné si chrániť, a ďalej rozvíjať. Veľmi to pomôže v rozvoji samotného regiónu  a pomôže to zlepšiť aj vzťah mladej generáciu  k našim tradíciám a k pôdohospodárstvu.


Ing. Karol Herian, CSc., Žilina

Priložené fotografie