Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
IMG_8671

Neprojektové opatrenia SP SPP 2023 - 2027.
V Hoteli Daro v Hodruša-Hámre sa konal Seminár - Neprojektovéopatrenia SP SPP 2023 - 2027.


Témy seminára:

Predstavenie Inštitútu  znalostného  pôdohospodárstva a inovácií.

Pretváranie bielych plôch na agrolesnícke systémy.

Vytváranie agrolesníckych systémov na poľnohospodárskej ploche.

Priložené fotografie