Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
logo eu

Newsletter z Európskej komisie s aktuálnymi správami

Posielame ďalší newsletter z Európskej komisie s aktuálnymi správami z oblasti boja proti hybridným hrozbám, či mediálnej gramotnosti.

Upozorňujeme aj na iniciatívu Notebooky pre Ukrajinu (Laptops for Ukraine), ktorú spustila Európska komisia v rámci programu DigitalEurope v spolupráci s ukrajinským Ministerstvom pre digitálnu transformáciu. Hľadáme darcov, ktorí vedia do zbierky prispieť väčším množstvom počítačov, smartfónov alebo tabletov (50 a viac kusov). Ak by ste sa chceli zapojiť do tejto formy pomoci, kontaktujte Komisiu priamo na CNECT-SUPPORT-UKRAINE@ec.europa.eu.

Ochrana novinárok a novinárov ako základný prvok právneho štátu

Dovoľujeme si vás pozvať na diskusiu na tému Ochrana novinárok a novinárov ako základný prvok právneho štátu, ktorú v rámci Festivalu právneho štátu organizujeme v spolupráci so Slovenským národným strediskom pre ľudské práva. Podujatie sa bude konať 13. novembra 2023 (pondelok) o 9.00 v priestoroch Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku (Palisády 29, Bratislava). Kateřina Svíčková (Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre spravodlivosť a spotrebiteľov) v úvode predstaví súbor nástrojov EÚ pre právny štát v akcii. Druhým rečníkom bude Lukáš Diko (Investigatívne centrum Jána Kuciaka) s príspevkom na tému: Ako funguje ochrana novinárok a novinárov v podmienkach Slovenskej republiky. Podujatie uzatvorí Zuzana Petková (Nadácia Zastavme korupciu) s témou: Ako sa zmenila ochrana novinárok a novinárov po vražde Jána Kuciaka. Svoju účasť potvrďte emailom na adresu: miadokova@snslp.sk najneskôr do 10. novembra 2023 do 12.00 hodiny.

Komisia víta politickú dohodu o regulácii transparentnosti politickej reklamy

Európska komisia víta politickú dohodu medzi Európskym parlamentom a Radou o nariadení o transparentnosti politickej reklamy. Podľa týchto nových pravidiel bude musieť mať politická reklama jasné označenie spolu s informáciami kto a koľko za ňu zaplatil, s ktorými voľbami, referendom alebo regulačným procesom súvisí, a či cieli na určitú skupinu voličov. Komunikácia zameraná na ovplyvňovanie politických názorov občanov tak bude ľahšie rozoznateľná. Techniky cielenia a zosilňovania vplyvu budú dostupné len pre internetovú politickú reklamu založenú na osobných údajoch zhromaždených od dotknutej osoby s jej súhlasom, pričom sa zakáže používanie citlivých osobných údajov. Obmedzí sa tým ich zneužívanie na možnú manipuláciu voličov.

Tlačová správa

Komisia zasiela spoločnosti AliExpress žiadosť o informácie o opatreniach

Komisia žiada v oficiálnej žiadosti spoločnosť AliExpress o poskytnutie ďalších informácií o opatreniach, prijatých na splnenie povinností súvisiacich s posudzovaním rizík a zmierňujúcimi opatreniami na ochranu spotrebiteľov v online priestore, najmä pokiaľ ide o šírenie nezákonných výrobkov, ako sú falšované lieky. Spoločnosť AliExpress musí Komisii poskytnúť požadované informácie do 27. novembra 2023. Komisia ich následne posúdi a zváži ďalšie kroky.  Jedným z možných scenárov by mohlo byť formálne začatie konania podľa článku 66 Aktu o digitálnych službách. Vtedy by mohla Komisia uložiť pokuty za nesprávne, neúplné alebo zavádzajúce informácie. Spoločnosť AliExpress je povinná, ako klasifikovaná veľká online platforma, dodržiavať celý súbor ustanovení zavedených aktom o digitálnych službách vrátane posúdenia a zmierňovania rizík súvisiacich so šírením nezákonného a škodlivého obsahu či akýchkoľvek negatívnych vplyvov na uplatňovanie základných práv.

Komisia začína cielenú konzultáciu k Správe o právnom štáte 2024

Európska komisia v rámci prípravy správy o právnom štáte za rok 2024 začala konzultáciu s cieľom zhromaždiť informácie o vývoji v oblasti právneho štátu vo všetkých členských štátoch. Konzultácia je určená justičným združeniam, občianskej spoločnosti, mimovládnym organizáciám, medzinárodným organizáciám a agentúram EÚ, ako aj iným zainteresovaným stranám. Získané informácie pomôžu Komisii posúdiť, ako sa situácia v oblasti právneho štátu v členských štátoch vyvíjala od posledného uverejnenia správy v júli 2023. Komisia má takisto záujem o spätnú väzbu týkajúcu sa odporúčaní, ktoré jej boli adresované v predchádzajúcej správe. Konzultácia je k dispozícii online do 15. januára 2024.

 Kontakty:

COMM-REP-SK-SOPHIA@ec.europa.eu

katarina.touquet-jaremova @ec.europa.eu

martina.stefanikova@ec.europa.eu

Užitočné zdroje:

Tlačový kútik EK – všetky tlačové materiály a informácie na jednom mieste

Audiovizuálny servis EK – obrazový materiál z najaktuálnejších udalostí na pôde EÚ (tlačové konferencie, návštevy, významné stretnutia) poskytuje médiám bezplatne.

www.vasaeuropa.eu– praktické rady o európskych právach pre podniky a občanov

www.euromyty.sk; www.euvsdisinfo.eu– vyvraciame nepravdivé správy

Tento nepravidelný newsletter je výstupom Siete odborníkov proti hybridným hrozbám – SOPHIA, ktorú iniciovalo Zastúpenie Európskej komisie v SR v decembri 2020. Cieľom je informovať členov Siete o aktuálnych informáciách priamo z Európskej komisie v oblasti boja proti dezinformáciám.