Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
logo_PPA

Novinka nového programového obdobia 2023- 2027


 Ide o ďalšiu novinku nového programového obdobia 2023- 2027, ku ktorej pripravujeme aj webinár a tiež sú k dispozícii komplexné informácie na

https://www.apa.sk/aktuality/oboznmenie-prijmateov-s-plonm-monitorovanm-plch-area-monitoring-system/12106.

Veríme, že táto informácia pomôže Vašim členom využívať AMS tak, aby komunikácia medzi žiadateľmi o priame podpory a PPA bola konštruktívna a rýchla. Teda, aby im pomáhala byť úspešnými vo svojich žiadostiach.

Za distribúciu informácie Vám ďakujeme.

Mgr. Vladimíra Pôbišová

hovorkyňa

106 Hovorca generálneho riaditeľa

 

Pôdohospodárska platobná agentúra

Hraničná 12

815 26 Bratislava

Slovenská republika

Tel. +421918612301

vladimira.pobisova@apa.sk

http://www.apa.sk/