Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
logo_PPA

Novým generálnym riaditeľom PPA je Vladimír Urmanič

    

Novým generálnym riaditeľom PPA je Vladimír Urmanič

Od 15. januára 2024 vedie Pôdohospodársku platobnú agentúru nový generálny riaditeľ Vladimír Urmanič. Do funkcie ho vymenoval minister pôdohospodárstva Richard Takáč. Vladimír Urmanič nastupuje do funkcie po Ondrejovi Humajovi, ktorý v nej pôsobil od novembra 2023.

Minister Richard Takáč očakáva od nového generálneho riaditeľa PPA dokončenie digitalizácie agentúry a pokračovanie plnohodnotných procesov v poskytovaní podpôr pre žiadateľov v agrorezorte.

„Moje očakávania od vedenia pôdohospodárskej agentúry zostávajú nemenné. Považujem za kľúčové v záujme všetkých poľnohospodárov, aby procesy fungovali správne a v ich prospech,“ doplnil minister Takáč.

Vladimír Urmanič prichádza z Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR, kde pôsobil ako riaditeľ odboru vnútorného auditu. Predtým pracoval v Národnej banke Slovenska ako hlavný metodik medzinárodnej koordinácie v oblasti finančného riadenia a na Ministerstve financií SR ako generálny riaditeľ sekcie auditu a kontroly. Nový generálny riaditeľ má tiež dlhoročné skúsenosti z pôsobenia v oblasti auditu a kontroly, koordinácie auditov, vzťahov s Európskou komisiou a štátnej správy.

Počas pôsobenia Ondreja Humaja vo funkcii generálneho riaditeľa sa začal proces vyplácania priamych podpôr 2023:

„Som rád, že sa nám podarilo spustiť zálohové platby a že v najbližšom období bude vyplácanie kampane pokračovať podľa harmonogramu“.

Okrem toho Ondrej Humaj v oblasti projektových podpôr riadil čerpanie fondu Programu rozvoja vidieka a v oblasti štátnej pomoci riadil administrovanie výziev Zelená nafta a Poistné.

 

Autor článku: PPA