Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
vigoda-820x615

Novým generálnym riaditeľom štátneho podniku Lesy SR je Matej Vigoda

Zdroj: TASR

Novým generálnym riaditeľom štátneho podniku Lesy SR je Matej Vigoda.  Informovala o tom Anežka Hrdá, hovorkyňa Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.


Návrh koncepcie, odborný test a následne osobný pohovor

Pripomenula, že do druhého kola výberového konania postúpili dvaja uchádzači – Juraj Koch, absolvent lesníckeho odboru na Technickej univerzite a Matej Vigoda, absolvent Lesníckej fakulty vo Zvolene, ktorý pôsobil v Mestských lesoch Banská Belá a v odštepnom závode Lesy SR Beňuš.

V prvom kole podľa Hrdej záujemcovia na generálneho riaditeľa štátneho podniku predstavili svoj návrh koncepcie a stratégie v rámcoch aktuálneho programového vyhlásenia vlády. Tiež absolvovali odborný test zameraný predovšetkým na správu štátneho podniku a štátnu správu lesného hospodárstva.

Druhé kolo pozostávalo podľa hovorkyne MPRV z osobného pohovoru, počas ktorého prezentovali svoje manažérske schopnosti, zručnosti a kompetencie podľa Metodiky pre výberové konania manažérov.

„Lesy sme nezdedili po našich rodičoch, ale požičali sme si ich od našich detí. Preto musia byť všetky tieto očakávania, ako aj prístupy v rovnováhe, tak ako je aj rovnováha nastolená v prírode. Najdôležitejšie je Lesy SR zachovať a rozvíjať aj cez podnik pre budúce generácie. Musia sa stať uznávaným reprezentantom slovenského lesníctva a musia byť pre ostatné subjekty prirodzeným rešpektovaným vzorom,“ povedal nový generálny riaditeľ Matej Vigoda.


Lesy SR obhospodarujú takmer 45-percent lesného pôdneho fondu

Mená členov hodnotiacej komisie zostali podľa Hrdej až do výberového konania v anonymite, aby sa zabezpečila transparentnosť a objektivita. Členmi boli odborníci v oblasti lesníctva, a to Eduard Apfel (Mestské lesy Banská Bystrica), Albert Macko (Mestské lesy Krupina), Jozef Minárik (Lesy SR, odštepný závod Košice, zástupca odborárov), Vladimíra Fabriciusová (generálna tajomníčka služobného úradu MPRV SR) a Michal Tomčík (generálny riaditeľ sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR).

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik sú najväčším správcom lesného majetku na Slovensku. Obhospodarujú necelých 900.000 ha lesných pozemkov, čo je takmer 45 % lesného pôdneho fondu Slovenska. Koncom roka 2019 zamestnával podnik takmer 3600 ľudí.

Generálny riaditeľ štátneho podniku Lesy SR je štatutárnym orgánom podniku, menuje ho do funkcie minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktorému je priamo podriadený. Priamo riadi štyroch riaditeľov úsekov generálneho riaditeľstva a 25 riaditeľov odštepných závodov a ich prostredníctvom celú hospodársku činnosť štátneho podniku.