Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
20220522_100518

Obnovená Ovčiarska nedeľa v Pribyline

 

 Vyhodnotenie súťaže o najlepší výrobok z ovčieho mlieka

Ing. Karol Herian, CSc., Žilina


Po dlhšej odmlke zapričinenej pandémiou, Liptovské múzeum v  Múzeu Liptovskej dediny v Pribyline,  koncom mesiaca  máj pripravilo svoje tradičné podujatie „Ovčiarska nedeľa“. Znova sa tu za prítomnosti mnohých popredných hostí, ako županky Žilinského kraja, poslancov NR SR a predstaviteľov poľnohospodárskej komory, Zväzu chovateľov oviec a kôz ako i predstaviteľov blízkych obcí a miest hostí a najmä za účasti  mnohých návštevníkov z celého Slovenska,  uskutočnila sa krásna prehliadka venovaná ovčiarskej a pastierskej kultúre, tradičným  remeslám na výrobu hudobných nástrojov i pastierskeho riadu. Na tomto podujatí vystúpilo mnoho folklórnych skupín, boli tam i ukážky výrob mliečnych produktov,  ukážky výroby lubových košíkov,  škola hry na píšťalky, predaj a prezentácie výrobkov  ľudových remesiel i tiež tradičné súťaže  a to súťaž vo varení bryndzových halušiek   a aj súťaž o najlepší  výrobok z ovčieho mlieka.

Po dlhšej pauze sa na súťaž o najlepší výrobok z o 100 % - ného ovčieho mlieka prihlásilo iba 40 výrobkov a tieto  hodnotila odborná komisia zložená zo zástupcov Výskumného ústavu mliekarenského, z predstaviteľa Zväzu oviec s kôz, zo zástupcu Bačovej cesty, zo zástupcu poľnohospodárskej komory a zástupcu Liptovského  múzea. Súťažilo sa v 5 - tých kategóriách výrobkov. Ako najlepšie boli  vyhodnotené nasledovné výrobky :

Kategória  - Ovčí hrudkový syr

      1. miesto  -  SPDP Lužňan

      2. miesto  -  Salaš Pružina

      3. miesto  -  Agrochov Liptov

Kategória  - Ovčia bryndza

      1. miesto  - Agrochov Liptov

      2. miesto  -  BioEn s.r.o. Revúca

      3. miesto  -  Salaš Pružina

Kategória  - Ovčie parené syry

      1. miesto – Údené ovčie uzlíky – Salaš Pružina

      2. miesto  - Ovčie nite – Salaš Pružina

      3. miesto  - Ovčie uzlíky – BioEn s.r.o. Revúca

Kategória - Ovčie syrárske špeciality

      1. miesto – Syr zrejúci 6 mesiacov – BioEn s.r.o. Revúca

      2. miesto  - Syr zrejúci 18 mesiacov – BioEn sr.o. Rvúca

      3. miesto – Údený oštiepok – BioEn s.r.o. Revúca

Kategória – Ovčie kyslomliečne  výrobky

      1. miesto –  Žinčica – SPDP Lužňan

      2. miesto  -  Žinčica – BioEn s.r.o. Revúca

      3. miesto  -  Jogurt medový – Salaš Pružina.

Na súťaži všetky hodnotené ovčie mliečne výrobky boli pomerne veľmi dobre hodnotené, hoci je len začiatok  ovčiarskej sezóny. Niektoré Ovčie hrudkové syry však boli trochu nevýrazné a chuťovo menej aromatické. Vzorky Ovčej bryndze boli tiež pomerne dobré, ale  v  dosť  nevyrovnanej  kvalite.  U niektorých ešte trochu chýbala tzv. ovčia aróma.  Ovčie parené syry boli v súťaži najviac zastúpené a to i údené i ochutené.  Konzistenčne boli výborné, ale niektoré boli až priveľa pikantné. Veľmi dobre boli hodnotené najmä zrejúce ovčie syry Tieto syry by mali obnoviť naše tradičné ovčie tvrdé syry a  spotrebitelia si  ich tiež obľubujú. Z ovčích kyslomliečnych nápojov bola tiež hodnotená veľmi dobre u  nás  obľúbená Žinčica, ktorej výroba je síce jednoduchá, ale náročná na kvalitu. Veľmi zaujímavé boli hodnotené i  ovčie jogurty samotné, alebo i ochutené. Prevažne boli v dobrej konzistencii i chuti, hoci sa vyskytli i jogurty riedkej  ťahavej konzistencie.

Aj táto súťaž o najlepší mliečny výrobok z ovčieho mlieka ukázala, že naši ovčiari dokážu urobiť dobré mliečne výrobky a že ich kvalita sa stále zlepšuje. Prípadné menšie  nedostatky sa vyskytujú najmä v nedostatočnom prekysávaní syrov, napr. pri nižšej teplote, alebo pri nedostatočnej aktivite kyslomliečnych kultúr. Častokrát ak sa neumožní rast aromatických mezofilných mliečnych baktérii, syry sa stávajú menej aromatické, alebo horšie prekysávajú. Chyby sa robia i pri údení, totiž ak syry sa údia nedostatočne vykysnuté, tiež nie sú aromatické  po ovčom mlieku  a samotným údením zabrzdí sa  ich zrenie. Podobne je to i pri ovčích kyslomliečnych nápojoch. Ak napr. jogurt sa nechá fermentovať pri nižšej teplote, tak zostáva riedky a ťahavej konzistencie. Takýchto a podobných chýb sa  niektorí malovýrobcovia ešte nechtiac dopúšťajú. Aj z takéhoto dôvodu je potrebné, aby sa výrobcovia neustále mohli zdokonaľovať a aby  sa mohli stále porovnávať s tými lepšími . Naše ovčie výrobky  sú stále u nás veľmi vyhľadávané a obľúbené. Viaceré ovčie  syry už získali  veľké množstvo ocenení i v zahraničí. Naše mliečne výrobky , ako je ovčí hrudkový syr, ovčia bryndza, ovčie parenice, zrejúce ovčie syry i viaceré kyslomliečne nápoje sú nielen obľúbené z dlhoročnej tradície, ale sú veľmi  dôležité i z hľadiska výživy. Spotreba ovčích výrobkov v zahraničí je pritom minimálne 3 krát vyššia ako u nás (1,8 kg na obyvateľa a rok). Do budúcna bude potrebné podstatne viac sa venovať rozvoju nášho ovčiarstva, nakoľko máme na to výborné prírodné podmienky a bude potrebné  neustále držať krok s požiadavkami trhu.

Na záver treba poďakovať Liptovskému múzeu za udržovanie našej tradičnej  ovčiarskej kultúry a z organizovania takýchto krásnych i užitočných  podujatí akým bola i Ovčiarska nedeľa. Takéto podujatia veľmi pomôžu pri propagácii našich ovčiarskych tradícii a najmä rozvoju ovčiarstva na Slovensku. Nabudúce  bude však potrebné získať ešte viac malovýrobcov a spracovateľov ovčieho i kozieho mlieka a to nielen na súťaže, ale i na pomoc pri  propagácií  a na rozvoji ďalšieho  nášho  chovu oviec i kôz a tým aj samotnému obohatenia vidieka.


Priložené fotografie