Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
herian_oceneie

Oceňovanie osobností za rozvoj agrosektora

 

      Súčasťou Agrokomplexu bolo aj tradičné oceňovanie osobností za rozvoj agrosektora

Oceňovanie mimoriadnych osobností, ktoré sa svojou odbornou, neraz celoživotnou prácou zaslúžili o rozvoj pôdohospodárstva či potravinárstva, bolo súčasťou tohtoročného 47. ročníka medzinárodnej výstavy Agrokomplex. Minister Samuel Vlčan udelil vo štvrtok na slávnostnom galavečere 18 rezortných vyznamenaní, 5 špeciálnych cien ministra a spolu s NÁRODNÝM VÝSTAVISKOM agrokomplex, š. p. udelil 5 ocenení Zlatý kosák vystavovateľom v kategórii rastlinná výroba a mechanizácia.

REZORTNÉ VYZNAMENANIA:

Bronzová medaila ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Ing. Milan Halmeš

pri príležitosti životného jubilea v roku 2021 a za celoživotnú prácu v rezorte pôdohospodárstva

 Ing. Alexander Pastorek

za dlhoročnú prácu v poľnohospodárstve , aktívnej realizácií aktivít zameraných na zvyšovanie spotreby mlieka pôvodom zo Slovenska, od roku 2000 je predsedom Regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Komárno a od roku 2009 doteraz zastáva funkciu predsedu Slovenského zväzu prvovýrobcov mlieka, V súčasnosti je predsedom Komoditnej rady Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pre mlieko

 Ing. Ján Kolesár

za celoživotnú a úspešnú prácu v rezorte pôdohospodárstva, v roku 1991 založil firmu Mäspoma, spol. s.r.o. Zvolen, v ktorej je viac ako 30 rokov konateľom

 Ing. Miroslav Štefček

pri príležitosti životného jubilea a za dlhoročnú prácu v rezorte pôdohospodárstva

 Marcela Nemcová

za aktívnu prácu v oblasti záchrany ovčiarstva, oživenia spracovania vlny na Slovensku a za ekologické pestovanie starých odrôd ovocných stromov

 František Kubačka

za záslužnú prácu v oblasti poľovníctva a za prínos v boji proti šíreniu afrického moru ošípaných Strieborná medaila ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

     

Ing. Milan Mišánik

za dlhoročné pôsobenie v rezorte pôdohospodárstva ako aj pri príležitosti životného jubilea, je predsedom Zväzu poľnohospodárskych družstiev a obchodných spoločností SR a členom prezídia Asociácie zamestnávateľských zväzov a zdužení SR

 Ing. Róbert Kovács

pri príležitosti životného jubilea, ktoré dovŕšil v roku 2021, za dlhoročnú prácu v oblasti poľnohospodárstva hlavne v oblasti konvenčnej a špecializovanej rastlinnej výroby, so špecializáciou na cukrovú repu, šošovicu, zemiaky, cibuľu, hrášok a lahôdkovú kukuricu, je konateľom spoločnosti KOVACS AGRO s.r.o., ktorú založil v roku 1995

 Ing. Anna Glejdúrová

pri príležitosti životného jubilea a celoživotnej snahy o rozvoj poľnohospodárstva na Slovensku, zastáva 10 rokov funkciu predsedníčky Poľnohospodárskeho – podielnického družstva Liptovská Teplička

 Ing. Boris Greguška, PhD.

dlhodobo sa venuje problematike medzinárodných lesníckych a s lesmi súvisiacich politík, zastupuje Slovenskú republiku v medzinárodných organizáciách a procesov vrátane Európskej únie a Organizácie Spojených národov, V rokoch 2014 až 2017 pôsobil v diplomacii ako druhý tajomník na stálom zastúpení SR pre EÚ v Bruseli, v rokoch 2016 a 2017 viedol európsku 27-mičku pri celosvetových vyjednávaniach o Strategickom pláne OSN pre lesy, v rokoch 2018 až 2020 pôsobil vo funkcie predsedu Fóra o lesoch Organizácie Spojených národov, ktoré je najvyššie postavené teleso v systéme OSN, ktoré sa zaoberá agendou svetových lesov


 Zlatá medaila ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR


 RNDr. Tatiana Čermáková (in memoriam)

za dlhoročné pôsobenie v rezorte v oblasti včelárstva a prípravkov na ochranu rastlín, celý život sa snažila o zvýšenie povedomia pestovateľov o úlohe včiel ako významného úrodotvorného činiteľa kultúrne pestovaných hmyzomylných plodín, ale aj divorastúcich rastlín

Ing. Eduard Greppel

za dlhoročnú prácu v oblasti odborných lesníckych činností, aktivít spojených s dobudovávaním zručností odbornej lesníckej verejnosti ako aj pri príležitosti životného jubilea

Ing. Ján Hoffmann

za dlhoročnú prácu v oblasti vykonávania odborných činností súvisiacich s lesníckou prevádzkou, lesníckym výskumom, vedou a lesným reprodukčným materiálom lesných drevín ako aj pri príležitosti životného jubilea

 Ing. Slavko Backo

za celoživotnú a úspešnú prácu v rezorte pôdohospodárstva, od roku 1992 je predsedom predstavenstva Poľnohospodárskeho družstva Suché Brezovo – Veľký Lom

 Ing. Viktor Mészáros

za celoživotnú riadiacu prácu v podnikoch poľnohospodárskej prvovýroby, v rokoch 1998 až 2000 bol štátnym tajomníkom Ministerstva pôdohospodárstva SR a od roku 2013 do súčasnosti je samostatne hospodáriacim roľníkom v Diakovciach

 Ing. Arpád Beringer

za dlhoročné úspešné pracovné a celospoločenské pôsobenie v poľnohospodárskej prvovýrobe, od roku 2011 je členom predstavenstva regionálnej agrárnej komory v Dunajskej Strede a členom výboru Vidieckej rady

 MVDr. Štefan Miholics

za celoživotnú prácu v oblasti veterinárnej medicíny a za rozvoj veterinárnych a potravinových organizácií na Slovensku


 Cena ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka


Ing. Karol Herian, CSc.

za dlhoročné pôsobenie v oblasti mliekarstva, zabezpečoval prechod slovenského syrárstva k moderným postupom, čím sa významne podieľal na vysokej konkurencieschopnosti slovenského mliekarstva v európskom priestore, je zakladateľom viacerých tradičných podujatí zameraných na ovčiarstvo a salašníctvo a pri príležitosti životného jubilea


ŠPECIÁLNA CENA MINISTRA

v kategórii:

POLITIK

MVDr. Jaroslav Karahuta, predseda Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

za významný prínos k rozvoju a propagácii poľnohospodárstva

AKADEMIK

doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD., rektorka Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre

za významný prínos k rozvoju a propagácii poľnohospodárstva

POĽNOHOSPODÁR

Ing. Anna Kováčiková, predsedníčka družstva PD Liptovské Revúce

za významný prínos k rozvoju a propagácii poľnohospodárstva

POTRAVINÁR

MVDr. Marián Šolty, prezident Slovenského mliekarenského zväzu

za významný prínos k rozvoju a propagácii poľnohospodárstva

NOVINÁR

Mgr. Marián Koreň, senior editor EURACTIV Slovensko

za významný prínos k rozvoju a propagácii poľnohospodárstva

Cena, ktorú si odnášali ocenení, bola umeleckým dielom z dizajnérskej dielne Achilleas. Konkrétne išlo o kolekciu 5 živlov umeleckého sklára Mgr. art Achilleasa Sdoukosa.


 ZLATÝ KOSÁK:


Ocenenie NÁRODNÉHO VÝSTAVISKA, š. p. agrokomplex pre vystavovateľov za expozíciu a exponáty na aktuálnej 47. medzinárodnej výstave Agrokomplex, udeľuje minister Samuel Vlčan a poverený výkonom funkcie riaditeľa agrokomplexu Vladimír Koppan

 v kategórii rastlinná výroba a mechanizácia

 Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum - Lužianky                                                        

Názov exponátu: Odroda ovsa siateho Peter                       

EMATECH, s. r. o., Radošina                                                                                                                                        

Názov exponátu: MÜTHING MU-CoverSeeder 280                  

Z & M, s. r. o., Brzotín                                                                                                                        

Názov exponátu: TRAKTOR FARMTRAC 25G -  ELEKTRICKÝ                                                            

SLOVENSKÝ RYBÁRSKY ZVÄZ - Žilina                               

Názov exponátu: Multifunkčný obojživelný stroj TRUXOR

TOP GENETIK, Ing. Marián Ofúkaný, Očová                                      

Názov exponátu: Cow Manager 

* v kategórii veda a výskum 

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre                                

Názov exponátu: Potravinová a nutričná gramotnosť 

OZ Chováme doma, Čierne                                                                                                                                         

Názov exponátu: Slovenský statok – Slovenské plemená hospodárskych zvierat 

Ústav molekulárnej biológie SAV, v. v. i., Bratislava                                                             

Názov exponátu: Metóda stanovania antibakteriálneho potenciálu medu        

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Lužianky        

Názov exponátu: 70 rokov Výskumného ústavu potravinárskeho 


Priložené fotografie