Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk

Ochranárske organizácie požadujú ozelenenie poľnohospodárstva

 Ochranárske organizácie požadujú ozelenenie poľnohospodárstva

TASR

Intenzívne hospodárenie vedie k úbytku vtáctva, hmyzu aj opeľovačov. Za úbytkom biodiverzity stojí spoločná poľnohospodárska politika (SPP) Európskej únie, tvrdia ochranárske organizácie. Požadujú preto ozelenenie poľnohospodárstva. V petícii „Za živú krajinu“ žiadajú ministerstvo pôdohospodárstva, aby urobilo „zásadné zmeny v podpore farmárom“. Informoval o tom Jozef Ridzoň zo Slovenskej ornitologickej spoločnosti/BirdLife Slovensko.

„Posledné desaťročia strácame biodiverzitu bezprecedentným tempom. V Európe početnosť bežných druhov vtáctva klesla o 55 percent, hmyzu o 74 percent. Ani na Slovensku nie je situácia iná,“ hovorí Ridzoň.  Dodal, že početnosť lastovičiek klesla za desať rokov o polovicu. Taktiež aj bežné jarabice prežívajú na posledných miestach na Slovensku.

Najbližšie mesiace sa bude rozhodovať o podobe poľnohospodárskej politiky na Slovensku a v Európe. Organizácie podotýkajú, že predošlé úpravy v nej v prospech prírody nepriniesli zásadné zmeny.

Ochranári tvrdia, že nevhodné nastavenie SPP je kritizované už dlhodobo. V aktuálnom programovom období malo dôjsť k zmene dotácií tak, aby brali väčší ohľad na prírodu, a to vyčlenením oblastí ekologického záujmu. V petícii požadujú aj väčšiu podporu farmárov, ktorí hospodária s ohľadom na prírodu.  Podpora vidieka spočíva aj v podpore vhodného hospodárenia v lesoch.

„Takáto zmena je dôležitá nielen pre ochranu biodiverzity, ale aj pre celkovú stabilitu krajiny v čase silnejúcej klimatickej zmeny,“ zhodnotil Karol Kaliský z iniciatívy My sme les.

Adriana Brossmannová z Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia uviedla, že ak sa naplnia požiadavky petície, prínosom bude častejšie striedanie plodín, zmenšenie plodných blokov či obnova lúk. Opatrenia sú však dôležité napríklad aj pre lepšie zvládanie prívalových dažďov a ich absorpciu, poznamenala.

Environmentálne organizácie v petícii predstavili osem bodov, ktoré majú pomôcť poľnohospodárskej politike. Petíciu podľa organizácií podporilo takmer 10.000 ľudí.