Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk

Od zločinu k trestu. Kniha o fungovaní súdnictva v 18. storočí

Viac informácií na odkaze: https://www.startlab.sk/projekty/1015-od-zlocinu-k-trestu-kniha-o-fungovani-sudnictva-v-18-storoc/