Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
velky-svajciarsko4

Odborná prax vo Švajčiarsku pre mladých ľudí zo Slovenska – príležitosť pre vzdelávanie, spoznávanie a zárobok

     

Švajčiarsko - slovenské združenie cestovného ruchu,

Nám. Ľ. Štúra 10, 974 05  Banská Bystrica,

Tel.: 0905 164 849, e-mail:peter.patus1@gmail.com

Web: www. swiss - slovaktourism.sk

 

 

Odborná prax vo Švajčiarsku pre mladých ľudí zo Slovenska – príležitosť pre vzdelávanie,  spoznávanie a zárobok

Každý mladý človek túži po poznávaní, mnohí sa chcú naučiť niečo nové, najmä v novom prostredí, najlepšie v kolektíve seberovných priateľov a v neposlednom rade zarobiť si

prostriedky na svoje ďalšie sebazdokonaľovanie a zábavu. A to je príležitosť vo Švajčiarsku prostredníctvom odbornej praxe v zariadeniach cestovného ruchu – hoteloch, penziónoch a

reštauráciách. Prax je určená pre mladých ľudí vo veku od 18 do 26 rokov, ktorí ovládajú bežnú hovorovú nemčinu a majú chuť a odvahu byť 4 mesiace mimo domova, pracovať

v kolektíve ľudí, ktorí hovoria inou rečou a byť ochotní poskytovať služby domácim a zahraničným návštevníkom vo Švajčiarsku. Podmienkou je absolvovanie výberového konania1. marca 2023 v Banskej Bystrici.. Presné miesto konania a čas výberového konania oznámime prihláseným záujemcom osobitnou pozvánku a s presnými pokynmi.

Záujemcom z miest a obcí vzdialených cca 200 km a viac, umožníme absolvovať výberové konanie o- line.

Čo im za to ponúkne odborná prax? Dva týždne intenzívneho školenia v oblasti obsluhy, sommelierstva, ochutnávok vína, syrov a iných dobrôt švajčiarskej kuchyne, v nadštandardne  vybavenom školskom hoteli voWeggis,ktorý patríSwiss Educational College, jednej z najlepších súkromných hotelových škôl vo Švajčiarsku. A to všetko v spoločnosti mladých  ľudí z viacerých európskych krajín a Juhoafrickej republiky. Počas školenia jeho účastníci absolvujú jednodňovú exkurziu do niektorého zo švajčiarskych kantónov.  Po dvoch týždňoch  absolventi kurzu nastúpia do pridelených zariadení cestovného ruchu v kantóne Graubünden, kde sa zapoja do práce v obsluhe alebo v práci v kuchyni. Podľa doterajších skúseností absolventov odborných praxí, majú majitelia zariadení cestovného ruchu vo Švajčiarsku porozumenie pre mladých brigádnikov a snažia sa im vychádzať v ústrety. Odborná prax v letnej sezóne trvajúcej

od11. júna do 10. októbra 2023umožní brigádnikom vo voľnom čase venovať sa horskej turistike, cykloturistike, spoznávaniu horských stredísk cestovného ruchu i  jednotlivých miest v kantóne Gaubuenden, alebo iných kantónov vo Švajčiarsku.

Za kvalitne odvedenú prácu samozrejme patrí aj patričná odmena. Tá je po odrátaní nákladov na ubytovanie, stravovanie, zákonné poistenie, exkurziu a školné účastníka praxe 870 CHF za mesiac v čistom ( čo predstavuje v prepočte 857 €). Okrem toho sú príplatky za prípadnú prácu nadčas a sprepitné. Každý absolvent odbornej praxe obdrží po jej skončení hodnotenie a vysvedčenie, ktoré mu pomôže hľadať si prácu doma i v zahraničí. Pokiaľ sa záujemca rozhodne pre odbornú prax vo Švajčiarsku, odporúčame mu navštíviť web. stránku združenia  

www.swiss-slovaktourism.sk, kde sa momentálne pripravujú aktuálne informácie o nadchádzajúcej odbornej praxi a kde sú kontaktné údaje na združenie a predbežne sa prihlásiť na e-mailovej adrese peter.patus1@gmail.com prostredníctvomPrihlášky na výberové konanie... Záujemcov budeme potom obratom kontaktovať e- mailom. Na stretnutie so záujemcami o odbornú prax v letnej sezóne 2023 na najbližšom výberovom konaní v Banskej Bystrici sa teší

                                                                                                                  

   Peter Patúš

  riaditeľ združenia