Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk

Odborný seminár Tvorba a udržiavanie verejných priestranstiev

Národná sieť rozvoja vidieka SR v spolupráci so Spoločnosťou pre záhradnú a krajinnú tvorbu organizuje sériu seminárov zameraných na tvorbu a rekonštrukcie verejných obecných priestorov, parkov, cintorínov a priestorov pre športové a voľnočasové aktivity v obci so zachovaním tradičných hodnôt a špecifík vidieckeho prostredia. Semináre sa budú konať v obciach na západnom (Kolíňany, 30.10.2012), strednom (Dobrá Niva, 07.11.2012) a východnom (Miklušovce, 15.11.2012) Slovensku. Záujemci môžu nájsť bližšie informácie na stránke www.nsrv.sk