Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
IMG_20201226_144154-1200x900

Odišiel veľký poľnohospodár – Ivan Oravec

 

    V čase vstupu Slovenska do Európskej únie sa bil za našich poľnohospodárov Ivan Oravec. Skôr ako bojovníka, zápasníka, však pripomínal maratónskeho bežca. Predseda najväčšej samosprávnej organizácie roľníkov musel neustále a dlhodobo presviedčať predstaviteľov vládnej moci o základnej dôležitosti agrárneho odvetvia v našom štáte. Na Štedrý deň srdce veľkého poľnohospodára – Ivana Oravca, navždy dotĺklo. Zomrel vo veku 74 rokov. 

Komoru udržal vzácne jednotnú

Dnes sa nám zdá, že podmienky, ktoré Slovensko vyjednalo pred vstupom do Európskej únie neboli pre slovenských roľníkov dostatočné a tým sme zasiali úrodu, ktorú zberáme ešte aj dnes. Ivan Oravec už vtedy poukazoval na prístup Poľska či Českej republiky, ktoré sa k predvstupovým rozhovorom pri podpore domáceho agropotravinárstva postavili oveľa zodpovednejšie.

V televíznych aj rozhlasových diskusiách vystupoval často emotívne v prospech našich poľnohospodárov, ktorým bola možno verejnosť naklonená viac, ako dnes. Najmä vďaka jeho prístupu sa podarilo u politickej reprezentácie vyjednať maximum možného. Nebolo to ale jednoduché. S časťou politického spektra dokonca zápasil o to, do akej miery je dôležitá vlastná poľnohospodárska produkcia, a či nie je v niektorých oblastiach výhodnejšie spoľahnúť sa na dovoz. 

Ivan Oravec si túto myšlienku nikdy neosvojil. Ako by aj mohol. Od spoločensko-ekonomických zmien viedol neďaleko Nitry jedno z najúspešnejších poľnohospodárskych družstiev v krajine. PD Devio sa nikdy nevzdalo širokej štruktúry výroby a tak aj jeho predseda vedel rozumieť v oveľa väčšom rozsahu potrebám všetkých roľníkov.

Tí, ho na začiatku tisícročia zvolili za predsedu Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory. Organizácie, ktorú ešte na začiatku deväťdesiatych rokov pomáhal zakladať. Až do roku 2005 Komora združovala všetkých domácich poľnohospodárov. Potom sa stalo členstvo v nej dobrovoľné. Aj vtedy dokázal Ivan Oravec viesť SPPK spôsobom, že medzi členmi alebo niektorými regiónmi nenastalo väčšie pnutie a Komoru tak udržal vzácne jednotnú.

Hľadal riešenie a staval mosty

O jeho organizačných, ale aj taktických skúsenostiach svedčí aj to, že po celých osem rokov, ako zastupoval roľníkov v celoslovenskej organizácii, viedol aj jeden z najväčších poľnohospodárskych podnikov v krajine. Vybudoval jeho kvalitnú organizačnú štruktúru a šikovní manažéri tak vedeli previesť podnik aj v časoch, keď sa on denne zúčastňoval rôznych stretnutí, porád či konferencií. Vtedy, keď hovoril za všetkých poctivých poľnohospodárov!

Družstvo, ktoré viedol bezmála štvrťstoročie, odovzdal v závere roka 2013 svojmu nástucovi. Nestala sa žiadna katastrofa. Poľnohospodársky podnik v Nových Sadoch stále poskytuje prácu desiatkam zamestnancov, vyrába mlieko, produkuje ošípané, vzorne sa stará o svoje polia a poskytuje tak najmä rozvoj vidieka. Už pri stanovení názvu družstva na to Ivan Oravec myslel. Skratka DEVIO znamená deväť vidieckych obcí.

Za aktivitami, s ktorými sa spájalo meno Ivana Oravca bolo vždy najmä hľadanie riešení a stavanie mostov. Medzi novým a starým poľnohospodárstvom, ktoré prechádza evolúciou a nie revolúciou. A to je najväčší odkaz, ktorý po Ivanovi Oravcovi zostáva.