Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
440949187_754417660178872_73543285096555296_n

Oslava Dňa Európy v Krupine


V Krupine 26.4.2024 oslávili Deň Európy a zároveň otvorili nové centrum Europe Direct Banskobystrický región!

Tento výnimočný deň sa niesol v duchu kultúry a vzdelávania, ktorý sa konal na Svätotrojičnom námestí. Stovky návštevníkov sa zúčastnili na bohatom programe, vrátane hudobných a tanečných predstavení, ako aj výtvarných aktivít a vzdelávacích hier pre deti.

Mladí umelci z okresu Krupina predstavili svoje výtvarné diela v súťaži "Európa očami detí", pričom najlepšie práce boli odmenené a ocenené.

Počas osláv, na adrese Československej armády 1, sme slávnostne otvorili naše nové informačné centrum EUROPE DIRECT Banskobystrický región. Prítomní boli významné osobnosti vrátane podpredsedu Banskobystrického samosprávneho kraja, pána Jána Beljaka, poslanca BBSK, pána Maroša Skopala, a primátora Krupiny, pána Radoslava Vazana, ako aj zástupcov Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a Európsky parlament – Kancelária na Slovensku.

Vidiecky parlament mladých na Slovensku, ktorý je hostiteľom tohto centra, bol zastúpený predsedom Jakubom Dvorským a manažérkou centra Monikou Slaninovou. Ich úloha v našich snahách o zlepšenie kvality života na vidieku a podporu mládežníckych iniciatív je neoceniteľná.

Naše centrum si kladie za cieľ byť mostom medzi občanmi a Európskou úniou, poskytujúc prístup k informáciám, ktoré podporujú vzdelávanie a rozvoj komunity.

Tešíme sa na vašu návštevu a spoluprácu na budúcich projektoch!

Ďakujeme všetkým ktorí boli súčasťou tohto skvelého dňa:

Stredná odborná škola v Krupine: Užite si chutné pochúťky talianskej kuchyne.

Základná škola Eleny Maróthy Šoltésovej Krupina: Zapojte sa do aktivít žiackeho parlamentu.

ZŠ Jozefa Cígera Hronského: Rozlúštite obrázkové hádanky  o krajinách EÚ

Gymnázium Andreja Sládkoviča Krupina: prezentácia " Čo prináša EÚ žiakom."

ZUŠ: Vyjadrite svoje názory na odkazovacej stene EÚ.

Domček CVČ: Maľovanie na tvár s európskymi motívmi.

Materská škola Krupina: Kreslenie vlajok kriedou na asfalt a skákací hrad

Múzeum Andreja Sládkoviča v Krupine: Objavte históriu Krupiny a jej významné miesto v európskom kontexte.

Knižnica: Prehliadajte literárne diela z EÚ a priraďujte ich na mapu Európy.

Lišov Múzeum: Obdivujte exponáty európskych masiek.

Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu SAAIC - Erasmusplus SK- Slovenská akademická asociácia  pre medzinárodnú spoluprácu

ŠIOV: Informujte sa o Europasse.

EPALE Slovensko: Elektronická platforma vzdelávania dospelých v Európe.

EURES: Férová práca kdekoľvek v Európe.

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku: Zatoč si kolesom šťastia.

Kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku: Využi svoj hlas.

Europe Direct Banskobystrión región: Vzdelávajte sa o mene euro.

Europe Direct UMB: Poraz falošné správy.

Spoznaj veľkých zamestnávateľov v Krupine: BROTHER INDUSTRIES (SLOVAKIA)

EuropeDirect #EÚ #BanskobystrickýRegión #informácie #slávnostnéOtvorenie VidieckyParlamentMladých DeňEurópy #Krupina

Priložené fotografie