Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
images

Otvorene o otvorenom vládnutí: Dobrovoľníctvo vo verejnej správe ako cesta záujmu ľudí o spoločnosť.

Vážené dámy, vážení páni, milé priateľky a milí priatelia otvoreného vládnutia, 

 v priebehu roku Vám v partnerstve s verejnou správou a občianskou spoločnosťou prinášame inšpiratívne príbehy, ktoré otvárajú vládnutie na Slovensku. Tieto príbehy, ktoré spája téma otvoreného vládnutia, nájdete na našomYoutube kanáli OGP Slovensko.

 V stredu,28. júla Vám od 13:00 do 14:30 ponúkame ďalší príbeh z našej série s názvomOtvorene o otvorenom vládnutí: Dobrovoľníctvo vo verejnej správe ako cesta záujmu ľudí o spoločnosť. Tentokrát sa odvýkonnej riaditeľky a manažérky Bratislavského dobrovoľníckeho centra Gabriely Podmakovejprojektovej koordinátorky Bratislavského dobrovoľníckeho centra Magdalény Šimkovejdozvieme viac o tom, ako môže samospráva systematicky vytvoriť priestor pre dobrovoľníctvo, aké vzájomné výhody z tohto spojenia plynú nielen pre samotnú samosprávu, ale aj pre dobrovoľníkov a dobrovoľníčky, aj ako dobrovoľníctvo podporuje aktívne občianstvo a participáciu.

 Príspevok predstaví možnosti samospráv pri procese tvorby dobrovoľníckych programov na ich území, ako aj konkrétne zrealizované príklady takýchto aktivít. Okrem toho poukáže na to, ako dobrovoľníctvo pomáha a zvyšuje záujem ľudí o svoje okolie, spoločnosť a jednotlivé znevýhodnené skupiny obyvateľstva, motivuje ľudí k aktívnemu občianstvu cez rôzne oblasti a aktivity, dáva im reálnu skúsenosť byť súčasťou, nebyť pasívnym a zlepšovať veci vo svojom okolí.

 Bratislavské dobrovoľnícke centrum ponúka organizáciám konzultácie a školenia k manažmentu dobrovoľníkov, v rámci ktorých sa učia alebo si overujú nastavenie dobrovoľníckeho programu, vhodnosť dobrovoľníckych aktivít. Prepája dobrovoľníkov s organizáciami a smeruje pomoc tam, kde je potrebná. Implementuje dobrovoľnícke programy do organizácií, inštitúcií, obcí či škôl.

Do dobrovoľníctva zapája rôzne skupiny obyvateľstva ako napríklad:

- aktuálne nezamestnaných: získavajú nové skúsenosti a zručnosti užitočné pri uplatnení sa na trhu práce,

- seniorov: podpora medzigeneračného dialógu, potreba ukázať, že sú stále dôležití pre spoločnosť,

- mladých ľudí: prostredníctvom dobrovoľníctva sa učia väčšej solidarite a k zodpovednému občianstvu,

- ďalšie skupiny dobrovoľníkov: zapojenie do dlhodobých dobrovoľníckych aktivít, ktoré pomáhajú zraniteľným skupinám-rodinám zo sociálne znevýhodneného prostredia a pod.

 Podujatie je určené pre:

- Zamestnancov a zamestnankyne verejnej správy – krajov, miest a obcí, ktorí hľadajú možnosti ako využiť dobrovoľníkov a dobrovoľníčky a systematicky s nimi nastaviť spoluprácu

- Mimovládne neziskové organizácie pracujúce s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami

- Dobrovoľníkov a dobrovoľníčky  

 

Podujatie sa uskutočníonline na platforme Zoom v stredu, 28. júla 2021 od 13:00 – 14:30, odkaz bude zaregistrovaným účastníkom a účastníčkam zaslaný vopred.Registrovať sa môžete na tomto odkaze: https://forms.gle/SYCsJF57CovgLots8

Tešíme sa na Vás a v prípade akýchkoľvek otázok sa na mňa neváhajte obrátiť. 

 S pozdravom,

 Lucia Lacika

Kontaktná osoba Iniciatívy pre otvorené vládnutie na Slovensku |

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti

Pribinova 2 | 812 72 Bratislava | Slovenská republika

Sídlo: Cukrová 14 | 813 39 Bratislava | Slovenská republika

tel.: +421 2 509 44 924

lucia.lacika@minv.sk|www.minv.sk