Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
DSC_7937

Otvorenie Europe Direct Banskobystrický región

 

      Tlačová správa 


Slávnostné otvorenie kancelárie Europe Direct Banskobystrický región


      V Banskej Bystrici na adrese Kapitulská 13, v sídle občianskeho združenia Vidiecky parlament na Slovensku (OZ VIPA SK) sa uskutočnilo dňa 2.5.2022 o 10:00 slávnostne otvorenie informačnej kancelárie Europe Direct Banskobystrický región. Otvorenia sa zúčastnili viacerí významní hostia, medzi nimi predseda Banskobystrického samosprávneho kraja pán Ján Lunter, štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR pán Martin Klus, zástupca primátora Banská Bystrica pán Milan Lichý, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku pán Vladimír Šucha a zástupcovia kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku. 

Poslaním OZ VIPA SK je presadzovať zvyšovanie kvality života na vidieku podporovať vidiecke iniciatívy pri riadení vidieckeho rozvoja. OZ VIPA SK pristupuje k napĺňaniu tohto poslania hlavne podporou integrovaného rozvoja vidieka odbornými advokačnými a informačno-komunikačnými aktivitami formou dialógu vedeného na národnej úrovni na základe identifikácie potrieb vidieka na národnej úrovni. Tiež je to zvyšovanie povedomia o činnostiach Európskej únii v Banskobystrickom regióne skrz informačné centrum EUROPE DIRECT Banskobystrický región.

Centrum EUROPE DIRECT Banskobystrický región je súčasťou siete ED centier na Slovensku, ktoré sú jedným z hlavných nástrojov Európskej komisie na poskytovanie informácií obyvateľom Slovenskej republiky na miestnej a regionálnej úrovni. Úlohou centra je poskytovať bezplatne včasné a objektívne informácie týkajúcich sa Európskej únie a jej záležitostiach. Veľkú časť úsilia centrum venuje prehĺbeniu spolupráce EÚ s občanmi, najmä o jej budúcnosti a smerovaní. Jednou z priorít centra je vedenie dialógov s občanmi spojenými s celým radom podujatí a seminárov s cieľom lepšieho pochopenia fungovania EÚ a jej parlamentnej demokracie.

Centrum aktívne podporuje európske občianstvo na školách a iných vzdelávacích inštitúciách, koordinuje svoju činnosť s ostatnými sieťami EUROPE DIRECT v jednotlivých regiónoch Slovenska s cieľom zabezpečiť ľahší prístup pre všetky dotknuté skupiny, ako sú občania, organizácie, podniky, mestá, obce a pod. V centre EUROPE DIRECT Banskobystrický región   sú pre občanov k dispozícií bezplatné tlačené materiály a brožúry vydávané európskymi inštitúciami.


V Banskej Bystrici 2.5.2022

Centrum EUROPE DIRECT Banskobystrický región

0915 446 538,  info@edbanskobystrickyregion.eu

Priložené fotografie