Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
20190504_130859

Ovčiarska sezóna sa už naplno začala

Tak, a znova sa nám otvára naplno ovčiarska sezóna so svojimi vynikajúcimi špecialitami a aj už s tradičnými podujatiami. Jedným z nich  je aj  už známa tzv.Bačová cesta, ktorá sa tentokrát začala na Salaši v Pružine.  Majiteľka a hlavná organizátorka podujatia pani Oľga Apoleníková na svojom salaši celoročne robí viaceré krásne  ovčiarske podujatia, no začiatok sezóny so svojou vynikajúcou tradičnou Ovčou bryndzou a ďalšími ovčími špecialitami má svoje osobitné čaro. Tento krát už začiatkom mája, napriek neistému, daždivému počasiu, pripravila pre návštevníkov z blízkeho i vzdialenejšieho okolia , na predaj bohatý sortiment svojich ovčích syrov, Ovčej bryndze i fermentované ovčie nápoje a k tomu tiež bohatý kultúrny program. 

Na tejto Bačovej ceste v Pružine vystúpil celý rad populárnych hudobných súborov, o prínose ovčích špecialít pohovoril aj Ing. Herian, a boli tam i zaujímavé súťaže v jedení halušiek, súťaže detí v kreslení, súťaž v hodnotení miestnych slivovíc, vystúpenie hasičov i jazdy na koníkoch. Popri tom tam boli celý rad stánkov s predajom tradičných výrobkov. Labužníci si prišli na svoje výborné Bryndzové halušky, na ovčí guláš, pečenú jahňacinku i na sladké i slané palacinky. Napriek neistému počasiu Salaš v Pružine bol zaplnený svojimi návštevníkmi a všade vládla pohoda i zábava. Aj tento krát treba úprimne poďakovať pani Oľge Apoleníkovej a jej kolektívu spolupracovníkov za vynikajúco pripravenú ovčiarsku akciu, s ktorou sa môžeme všade pochváliť.

Občianske združenie Bačova cestaorganizuje na svojich salašoch viaceré podobné podujatia  a všade to získava  širší okruh návštevníkov i priaznivcov ovčiarstva. Takéto aktivity majú však nielen miestny prínos, ale sú dôležitým podnetom na propagáciu ovčiarstva, potreby rozvoja živočíšnej výroby na Slovensku a vôbec prispievajú k riešeniu problematiky potravinovej sebestačnosti i rozvoja vidieka. Už sa ozývajú i u nás viaceré podnety na riešenie a obnovu  potravinovej sebestačnosti a zdravej výživy.  Slovensko má predsa svoje bohaté tradície práve v ovčiarstve, má dostatok nevyužitých lúk a pasienkov a o ovčie zdravé výrobky je stále veľký záujem. Pri skutočnom urýchlenom riešení aktuálnych problémov s podporou štátu a získania i mladých ľudí pre prácu v poľnohospodárstve nemuseli by sme ovčie mlieko, ale i iné suroviny i potraviny dovážať zo zahraničia. Potraviny sa predsa už v celom svete stávajú strategickou surovinou a ich maximálna dostatočnosť a zdravá výživa by mali byť všade prvoradé. 


Ing. Karol Herian, CSc., Žilina


Priložené fotografie