Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
zo salasa do mesta_0

Ovčiarska sezóna sa už začala podujatím „Zo salaša do mesta“

Stalo sa už tradíciou, že ovčiarska sezóna na Slovensku sa už po deviaty krát začína krásnym podujatím „Zo salaša do mesta“ v Považskej Bystrici. Aj tento rok sa koncom  apríla v krásnom počasí uskutočnil  bohatý ovčiarsky jarmok pod patronátom mesta Považská Bystrica. Hlavný organizátor bol  vynikajúci ovčiar  a farmár z Ovisfarmy  s.r.o. Edo Janíček za spolupráce Regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, Regionálnej antény Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Trenčiansky kraj a Zväzu ovčiarov a koziarov.

Na námestí pred mestským  úradom rozložilo si bohaté stánky až 8 salašov z okolia mesta Považská  Bystrica. Boli tam známi vynikajúci ovčiari ako Edo Janíček z Ovismarmy, Oľga Apoleníková z Pružiny, Juraj i Tibor  Zubek zo salaša Slopná, pracovníci zo salaša v Papradne, PD Mestečko, pani Janka Balušíková a farma Agrorozkvet.  Za nádherného jarného počasia tam prišlo veľa ľudí z mesta i zo širšieho okolia.

Samotné podujatie otvoril za zvukov fujary ovčiar  Edo Janíček, ktorý neskôr i moderoval celé podujatie.  Za mesto privítal všetkých hostí primátor mesta Považská Bystrica , potom za RPPK mala príhovor Daniela Janíčková a napokon aj evanjelický farár. Program celého podujatia bol veľmi bohatý. Počas jarmoku bol bohatý program pre účastníkov i pre deti. Vystúpil tam aj so svojim príhovorom Ing. Karol Herian, bývalý riaditeľ VÚM,   V priebehu  podujatia boli tam i súťaže v pití žinčice, ukážky ovečiek, kreslenie detí,  atď. Hlavne však bolo, že návštevníci si mohli pozrieť bohatý sortiment ovčiarskych výrobkov z mäsa i mlieka. Bolo sa tam na čo pozerať i čo chutnať. Boli tam vynikajúce bryndzové halušky, bryndzové trhance, rizoto zo syra a jahňaciny, baranie guláše, grilovaná jahňacina, opekané i dusené jahňacie špeciality, atď. Skutočne každý návštevník si mohol prísť na svoje.

Veľmi dobre bolo, že ľudia si aj takýmto spôsobom propagácie zvykajú na ovčiarske výrobky nielen z mlieka, ale i z mäsa. Však u nás je tá spotreba ovčieho mäsa hlboko pod priemerom spotreby v zahraničí. Naši ľudia, hoci v minulosti často konzumovali ovčie mäso, dnes ho iba objavujú. Okrem jedál  na jarmoku boli i tradičné  pridružené remeslá z dreva i kože a zvončeky.

Napriek tomu, že  z celoslovenského pohľadu toto podujatie bolo pomerne malé,  malo to svoj význam nielen pre blízke okolie, ale i pre nás všetkých. Ukážky salašníckych produktov v meste robia  zatiaľ iba ovčiari z okolia Považskej Bystrice,  avšak sú tak vynikajúcim vzorom pre všetkých ovčiarov, ako majú si robiť propagáciu a učiť spoznávať tradičné i  nové jedlá z ovčieho mäsa i mlieka. Ak chceme skutočne podporovať vidiek a prispieť k zdravej výžive, určite by sme mali viac pozornosti venovať rozvoju ovčiarstva. Je to presa naše dedičstvo, ktoré tu malo bohatú tradíciu. Treba sa nám navrátiť ku svojim koreňom a využívať bohatstvo našej prírody, využívať naše lúky a pasienky a učiť ľudí zdravo sa stravovať i žiť. V tejto oblasti bude však potrebné  ešte veľa čo naprávať v oblasti živočíšnej výroby, ochrany pôdy i poľnohospodárskeho školstva.

Záverom je potrebné poďakovať všetkých organizátorom i účastníkom tohto krásneho podujatia a zaželať im veľa ďalších úspešných podujatí. Pevne veríme, že sa takéto podujatia budú úspešne rozvíjať nielen v meste Považská Bystrica, ale i po celom Slovensku.


 Ing. Karol Herian, CSc.