Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
SLIHE-UMB-CEESL-network-miting-16-jul-ucastnici

OZ VIPA SK na mítingu Central and Eastern European Service Learning Network

OZ VIPA SK  prijala pozvanie na otvorený míting  Central and Eastern European Service Learning Network (CEESL Network), ktorý sa uskutočnil online dňa 16. júla 2020 (14:00-16:00). Toto podujatie bolo súčasťou tretieho vzdelávacieho týždňa v oblasti služieb koordinované organizáciou Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario (CLAYSS; http://www.clayss.org.ar/CEE/index.html; internacionales@clayss.org.ar ), s podporou siete CEESL a v spolupráci s projektom Erasmus + SLIHE (2017-1-SK01-KA203-035352) a s Platformou dobrovoľníckych centier a organizácií.

Sieť CEESL  je neformálna sieť škôl, univerzít a organizácií, ktoré rozvíjajú vzdelávanie v oblasti služieb v regióne a ktoré sa domnievajú, že vzdelávacie inštitúcie majú zásadnú úlohu v posilňovaní vzdelávania v oblasti rozvoja občianskych zručností mladých ľudí tým, že sa zameriavajú na potreby ich vlastných komunít. 

Na úvod mítingu pozvaní hostia predstavili svoju prácu v organizáciách.  Koordinátorka projektu Erasmus+ SLIHE doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD.  nadviazala na program z konferencie  „Third European Conference on Service-learning in Higher Education, Multiplier event of Erasmus+ project SLIHE, Slovakia, 2020“ (13.-15. júla) a predstavila účastníkom aj krátke ale veľmi zaujímavé video o projekte SLIHE: https://www.youtube.com/watch?v=k637ajuw0TM&feature=youtu.be 

V poslednej tretine účastníci diskutovali s pozvanými hosťami o význame CEESL siete pre spoločnosť, hlavne z pohľadu systematizácie vzdelávania v oblasti služieb, zviditeľnenia škôl a učiteľov, ktoré tieto výučbové metódy využívajú.

Viac užitočných informácií nájdete:

-https://www.facebook.com/RegionalAward/

-https://www.facebook.com/groups/858761444258236/


Martina Slámová, 16.7. 2020