Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
VIPA-Martinhold-Cerin

OZ VIPA SK sa zúčastnilo na podujatí „Otvorenie vidieckych trhov v Tvrdzi Martinhold“ v Čeríne

Dňa 27. júna 2020 OZ VIPA SK predstavilo verejnosti svoje aktivity na podujatí „Otvorenie vidieckych trhov v Tvrdzi Martinhold“, ktoré sa konalo  v Čeríne, v okrese Banská Bystrica.

Podujatia sa zúčastnil aj Doc. Ing. Jozef Húska CSc., predseda Magna Via, o.z., ktoré vydáva v spolupráci s OZ VIPA SK štvrťročník Náš vidiek. Hosťom predniesol tému kultúrnych turistických ciest v súvislosti s rozvojom cestovného ruchu na Slovensku.

Príkladom je Poštová cesta Via Magna, ktorá slúžila na distribúciu pošty v bývalom Rakúsko-Uhorsku  http://www.magnavia.eu/o-projekte/o-projekte-magna-via.


Podobný zámer propagácie cestovného ruchu prostredníctvom historického a kultúrneho dedičstva prezentovali aj zástupcovia  OZ Rada kultúrnej cesty Svätého Martina na Slovensku  (https://www.viasanctimartini.sk). OZ získalo v septembri roku 2016 autorizáciu na rozširovanie kultúrnej trasy sv. Martina na území Slovenska a jej zaradenie do Združenia Európskej siete kultúrnych centier sv. Martina.

V neposlednom rade si návštevníci podujatia mohli zakúpiť  miestne ručne vyrobené produkty, ako sú napríklad výrobky z liečivých rastlín - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=157122212539657&id=101238281461384.  

Priložené fotografie