Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
USP ROS 10.08.2023 17

PARTICIPÁCIA NA BREHU DUNAJA - CYKLUS PODUJATÍ PARTI PARTY


Zapájanie občanov je vždy originálnou a dobrodružnou plavbou, na ktorej sa môže stať všeličo – od neistých a rozkolísaných začiatkov, prekonávania rozvášnených vôd, unášania prúdom, menších i hlbších ponorov cez uviaznutia v plytčinách, nedobrovoľných pádov na dno, priaznivých vĺn a prúdov, ale aj názorových výmen posádky či nezabudnuteľných zážitkov z krásnej jazdy až po kapitálne úlovky.

O tomto všetkom sme diskutovali  a hľadali riešenia na cykle podujatí o participácii PARTI PARTY 9. – 11. AUGUSTA 2023 vo Vodárenskommúzeu BVS, a.s. Bratislave:

 ODBORNÁ KONFERENCIA PARTI PARTY

Smršť tém o participácii zhora zdola – štát, regióny, verejná správa, MNO, akademické prostredie / sprava zľava – legislatíva, otvorené vládnutie, služby vo verejnom záujme, budovanie kapacít – učiace sa inštitúcie, vnútroinštitucionálna a medziodborová participácia... a veľa iného...

WORKSHOP RIADENÁ PARTICIPÁCIA

Princípy a pravidlá zapájania občanov, traumy a detské choroby participácie, deliberácia, multistakeholder fórum, digitálna participácia, ako slušne diskutovať... a ešte viac iného...

CHOREOGRAFIE ZMENY

Večerná outdoorová diskusia s Richardom Dírerom a jeho hosťami Elenou Kriglerovou, Michalom Vašečkom a Filipom Vagačom v záhrade.

WORKSHOP PARTICIPÁCIA VO VEREJNEJ SPRÁVE

Aké sú silné a slabé stránky procesu budovania kapacít v prostredí verejnej správy / štát, regióny, mestá a obce?

PARTICIPÁCIA NA BREHU DUNAJA

CYKLUS PODUJATÍ PARTI PARTY

Zapájanie občanov je vždy originálnou a dobrodružnou plavbou, na ktorej sa môže stať všeličo – od neistých a rozkolísaných začiatkov, prekonávania rozvášnených vôd, unášania prúdom, menších i hlbších ponorov cez uviaznutia v plytčinách, nedobrovoľných pádov na dno, priaznivých vĺn a prúdov, ale aj názorových výmen posádky či nezabudnuteľných zážitkov z krásnej jazdy až po kapitálne úlovky.

O tomto všetkom budeme rozmýšľať, diskutovať, sporiť sa a hľadať riešenia na cykle podujatí o participácii PARTI PARTY 9. – 11. AUGUSTA 2023 vo Vodárenské múzeum BVS, a.s. Bratislave.

Viac informáciínájdete na

https://www.facebook.com/SplnomocnenecROS/

Za Vidiecky parlament sa zúčastnili Mária Behanovskáa Anna Tušimová

Priložené fotografie