Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
feb_mar_2023

PARTICIPÁCIA V DIGITÁLNEJ ÉRE

     

Vážení priaznivci participácie,

keďže participáciu pokladáme za najlepší spôsob tvorby verejných politík, neustále hľadáme možnosti, ako čo najviac uľahčiť občanom vstup do tohto procesu a úradníkom a úradníčkam riadenie takejto spolupráce. Dobrým pomocníkom v dnešnej digitálnej ére sú rôzne e-nástroje, ktoré zbierajú, triedia, vyhodnocujú, či vizualizujú rôzne dáta, podnety a názory občanov.

Preto sme pre Vás pripravili sériu seminárov PARTICIPÁCIA V DIGITÁLNEJ ÉRE, kde budeme predstavovať rôzne verejné politiky a k nim e-nástroje, ktoré boli pri ich tvorbe použité. Na každom podujatí Vás čaká pestrý balík overených nástrojov s komentármi tých, ktorí ich v participatívnom procese využili. Séria je maximálne praktická, zameraná na získanie nových zručností a posilnenie využívania digitálnych nástrojov na podporu efektívnej komunikácie a participácie.

Vzdelávacia aktivita prebieha online formou prostredníctvom aplikácie Zoom, aj s priamymi vstupmi do jednotlivých online platforiem.

Sériu workshopov bude prebiehať júna, najbližšie podujatie bude už budúci týždeň, ostatné termíny nájdete v priloženom obrázku a v registračnom linku.

KEDY:

PONDELOK, 6.2. 2023 / 9:00 – 11:00 ZOOM

REGISTRÁCIA:

https://forms.gle/jHWPfqrZtvZGHEzq5

Ďakujeme a tešíme sa na Vás!

Pekný deň

Zdroj: Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnostiParticipácia - ÚSV ROS