Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
DSC01294

Perspektívy slovenského poľnohospodárstva v európskom kontexte

OZ Vidiecky parlament Slovenska realizuje sériu informačných seminárov v rámci projektu „Vzdelávanie a informovanie“ z PRV 2007-2013, Opatrenia 3.3  na tému: 


"Perspektívy slovenského poľnohospodárstva v kontexte novej reformy Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ v náväznosti na Zdravotnú prehliadku Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ"


Séria informačných seminárov sa priebežne realizovala  za účasti zástupcov cieľových skupín v nasledovných regiónoch:

1. Dňa 22.7.2010 o 9,00 hod. v priestoroch VÚC Košice, Nám. Maratónu Mieru 1

2. Dňa 12.8.2010 o 9,00 hod. v priestoroch Mesta Zvolen, Nám. Slobody 22 

3. Dňa 23.9.2010 o 9,00 hod. v priestoroch Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja, Nám. SNP 22

4. Dňa 22.10.2010 o 13,00 hod. v priestoroch Učebno-výcvikového zariadenia Technickej univerzity v Herľanoch

5. Dňa 11.11.2010 o 9,00 hod. v priestoroch Agroinštitútu, Akademická 4, Nitra

6. Dňa 13.12.2010 o 9,00 hod. v priestoroch Obecného úradu Klížska Nemá 52, Komárno


Priložené dokumenty

NázovVeľkosť a typ
  OZVIPA Semináre-WEB35 kB [doc]
  Perspektívy slovenského poľnohospodárstva v európskom kontexte Projekt242 kB [pdf]
  plagat health check2217 kB [pdf]
  plagat health check2_0217 kB [pdf]
  plagat health check2_1pdf217 kB [pdf]
  plagat health check_ChB_1220 kB [pdf]
  plagat health check_herl_fin217 kB [pdf]
  plagat health check_KN218 kB [pdf]
  plagat health check_zl219 kB [pdf]

Priložené fotografie