Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
Depositphotos_168338382_ds

Piata konferencia - Atraktívnejší vidiek - tentoraz s nosnou témou VIDIECKY CESTOVNÝ RUCH V STREDOEURÓPSKOM PRIESTORE AKO FAKTOR ROZVOJA REGIÓNOV,


  Dovoľujeme si Vás osloviť v mene organizačného tímu v súvislosti s organizáciou v poradípiatej konferencie Atraktívnejší vidiek tentoraz s nosnou témou

 

VIDIECKY CESTOVNÝ RUCH V STREDOEURÓPSKOM PRIESTORE AKO FAKTOR ROZVOJA REGIÓNOV,

 

ktorá sa uskutoční v Strednej  odbornej  škole vinársko-ovocinárskej v  Modre27. – 29. mája 2025.

 

Predchádzajúce konferencie sa uskutočnili v uplynulom roku (vo februári vo Zvolene, v júni v Trenčíne a v októbri na Pieninách, tomto roku v apríli na Táľoch ).

Našou spoločnou ambíciou je hľadať spôsoby ako lepšie načúvať hlasu vidieka, posilniť vidiek a jeho obyvateľov, spájať sa pre spoločné ciele a spoločne formulovať víziu pre atraktívnejší vidiek po roku 2040 s cieľom lepšie čeliť bezprecedentným krízam a výzvam na vidieku a zjednotiť sa pri riešení bežných problémov.

Konferencia vytvára priestor na pravidelné stretávanie sa všetkých zainteresovaných aktérov (tvorcov politík a ich adresátov) a je spoločnou platformou pre zdieľanie aktuálnych informácií a formuláciu spoločných ďalších postupov.

Zároveň predstavuje príspevok SR k Vidieckemu paktu EÚ a Dlhodobej vízii EÚ pre vidiecke oblasti.

Vytvára sa aj priestor pre prezentáciu rôznych politík jednotlivých rezortov s pôsobnosťou na vidiek a zvyšuje sa participatívnosť na procesoch týkajúcich sa vidieka s ambíciou spoločne prekonať tradičné sektorové myslenie a pretaviť ho do spoločného úsilia zjednocujúceho rôznych aktérov a rôzne rezorty pod spoločným cieľom posilňujúc synergie rôznych podporných mechanizmov.

 

Hlavným cieľom konferencie je predstaviť odbornej verejnosti a podnikateľom nástroje a mechanizmy podpory vidieckej turistiky a agroturistiky na Slovensku. Program zložený z dvoch blokov prednášok predstaví slovenské a zahraničné poznatky a zámery z prezentovanej problematiky. Osobitná pozornosť bude venovaná ochrane prírodného a kultúrneho dedičstva čo vyžaduje už uvedenú medzirezortnú spoluprácu. Rural Tour so sídlom v Španielsku poskytne Slovensku poradenský projekt COSME s možnosťou využitia skúseností z agroturizmu v TOP destináciách Európy.

 

Prihlasovací link:https://forms.gle/8iS9YGzyQrNQ5wiD6

 

Priložené dokumenty

DátumNázovVeľkosť a typ
06. 05. 2024  Plagáty A4 výška (2) (4)171 kB [pdf]