Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
Image0001

Poďakovanie Vidieckeho parlamentu na Slovensku všetkým naším.

Zdravie, šťastie, pokoj svätý vinšujeme vám!

Najprv pánu hospodáru, 

potom aj dietkam.

Zďaleka k vám ideme,

novinu vám nesieme,

čo sa stalo, prihodilo

v meste Betleme.

Narodilo sa dieťatko,

posiela nás k vám.

By ste mu koledu dali,

nezabudli vám.

Chlebíček nechce brati,

nakŕmila ho Mati,

radšej toliar, lebo dukát

máte poslati!


Spokojné  prežitie Vianoc v kruhu svojich blízkych  želá

Mária  Behanovská