Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
Screenshot_2020-10-23-12-06-08-351_us.zoom.videomeetings

Poďakovanie všetkým účastníkom inline konferencie XI.Fóra Vidieckeho parlamentu na Slovensku

Dovoľte, aby som sa Vám poďakovala v mene tímu VIPA SK

Danke  Hullovej  za moderovanie panelovej diskusie „Vidiek potrebuje podporu –diskutujme spoločne“

Vám ostatným,  za príspevky a odpovede k témam, ktorými ste odpovedali na veľa otáznikov vznikajúcich z nedostatku šírenia pravdivých faktov a skutočností  k tak závažným dokumentov, ktoré sa nás všetkých dotýkajú.  Aj napriek veľmi zložitej dobe ktorú prežívame, oceňujeme, že ste si našli čas a pripojili sa   k 82  prihláseným účastníkom,

z ktorých sa nie všetkým podarilo pripojiť aj vďaka slabému pripojeniu v územiach v ktorých žijú  a pracujú.

Je mi ľúto, že okolnosti a pracovné povinnosti nedovolili sa zúčastniť:

pán min. J. Mičovský, gen. riad. sekcie RV a PP, P. Bognár, gen. riad. Š. Adam,  NPPC - Výskumný  ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, pred. Výboru  NR SR  pre pôdohospodárstvo   a životné prostredie  J. Karahuta  

 

Dúfame, že Závery z XI. Fóra, ktoré účastníci ešte odsúhlasia, po zapracovaní všetkých podnetov a pripomienok vzhľadom  k online konaniu a málo času v priamom pripojení.

Nám  pomôžete postupne plniť cez Vaše kompetencie,  pracovné povinnosti   a možnosti, ktoré si táto doba 21. storočia vyžaduje.

Celková ambícia/vízia pre vidiek bola predbežne zadefinovaná (projekt Polirural) nasledovne:

Zvýšiť atraktívnosť vidieka, blahobyt súčasného vidieckeho obyvateľstva a prilákať nováčikov bez ohrozenia symbiózy medzi mestom a vidieckymi oblasťami, zavedením politík odrážajúcich potreby miestnych podnikateľov a dopyt miestneho obyvateľstva, ochranu životného prostredia a biodiverzity.

Zaviesť nový spôsob rozhodovania a vykonávania verejných politík v spolupráci a diskusii so všetkými zainteresovanými stranami vo všetkých fázach.

Našou ambíciou jeprijať ústavný zákon, ktorý by zaručoval dlhodobú orientáciu týmto smerom bez zásadnejších zásahov jednotlivých vlád. Veríme, že len tak je možné dosiahnuť skutočný a stabilný rozvoj vidieka na Slovensku.