Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
vipa spravy

Podávanie Jednotných žiadostí na rok 2020 od 6. apríla 2020

Predstavitelia  Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA), Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a samosprávnych organizácií z poľnohospodárskeho a potravinárskeho sektora rokovali v pondelok o administrácii podpôr v období pandémie COVID-19, ktorá významne komplikuje prácu agentúry.


Schváliť už len 1 249 žiadostí

„PPA nezastavila žiadne administratívne činnosti, len ich vykonáva s menším počtom zamestnancov, keďže niektorí zamestnanci čerpajú OČR, či PN. Vzhľadom na zabezpečenie našich systémov totiž nie je možné z bezpečnostných dôvodov vykonávať našu prácu z domu,“ povedal Juraj Kožuch, ktorý viedol rokovania za PPA. Za rok 2019 je potrebné schváliť už len 1 249 žiadostí, čo je výrazne menej ako pred rokom.

K administrácii podpôr v roku 2020 informovali predstavitelia PPA, že agentúra bude poskytovať technickú pomoc pri GSAA. Telefonicky alebo emailom bude kontaktovať žiadateľov, ktorí využili technickú pomoc v roku 2019. Ide približne o 8 000 žiadateľov, zväčša starších a malých, z 18 640 podaných Jednotných žiadostí v minulom roku. Informovať  ich bude o všetkých možnostiach a nápovedách. Pre žiadateľa budú pripravené všetky podklady, aby bol schopný žiadosť podať sám, bez nutnosti osobného kontaktu s pracoviskom.


Od 6. apríla do 15. júna 2020

V súvislosti s pandémiou a zamedzením šírenia ochorenia COVID-19 plánuje PPA spustiť podávanie Jednotných žiadostí na rok 2020 od 6. apríla 2020 (približne v rovnakom termíne ako v predchádzajúcich rokoch). V spojení s predĺžením konečného termínu na podanie žiadosti do 15. júna 2020, tak bude možné cielenejšie rozvrhnúť žiadateľov, aby neprichádzali do vzájomného kontaktu. Zamedzí sa tak aj väčšiemu zhromažďovaniu žiadateľov na regionálnom pracovisku, ako keby bol termín na podanie obmedzený na kratší časový úsek.

Kontroly na mieste (KnM)  zamerané na plochy budú vykonávané bez účasti žiadateľa. Doklady potrebné počas kontroly budú vyžiadavané písomne poštou alebo mailom. Pri kontrole plôch kde bude nutné k vstupu na pozemky odomknutie oplotenia a sprístupnenie plochy (napr. vinohrady, sady), bude žiadateľ v predstihu telefonicky vyzvaný na sprístupnenie daného pozemku. Žiadateľ odomkne a sprístupní plochu a dodrží odstup. Na pozemok kontrolná skupina pôjde bez žiadateľa, vykoná meranie a fotodokumentáciu a pozemok opustí.


Prioritné využívanie elektronického podpisu

Pri  finančnej kontrole na mieste (FKnM)  platí naďalej dohodnutie termínu FKnM s prijímateľom pred jej výkonom. FKnM prebehne tak ako doteraz – kontrola dokumentácie v miestnosti za dodržania hygienických opatrení a fyzická kontrola v teréne.

Pre plynulý a úspešný priebeh tohtoročnej kampane bude nevyhnutná disciplinovanosť žiadateľov, prioritné využívanie elektronického podpisu (ZEP) pri komunikácii zo strany žiadateľov a podpora poľnohospodárskych samospráv pri informovaní žiadateľov o uvedených opatreniach.

Rokovania na pôde PPA sa zúčastnili zástupcovia Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, Potravinárskej komory Slovenska, Agrárnej komory Slovenska, Zväzu poľnohospodárskych družstiev a obchodných spoločností SR a Združenia mladých farmárov na Slovensku.


Autor článku:Vladimír Machalík- riaditeľ odboru komunikácie a marketingu - MPRV SR