Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
les

Podľa envirorezortu je to príležitosť, agrorezort má výhrady k lesom


Podľa nariadenia by členské štáty mali mať v lesoch viac mŕtveho dreva a zvýšiť v nich zásoby uhlíka. Agrorezort tvrdí, že obnova lesov meraná týmito ukazovateľmi môže ešte viac prehlbovať rozdiely vo využívaní prírodných zdrojov a tým zvýrazniť socioekonomické rozdiely medzi štátmi EÚ.

Europoslanci (12. júla) v ostro sledovanom hlasovaní schválil svoju pozíciu k nariadeniu o obnove prírody. Tú budú zástupcovia Európskeho parlamentu obhajovať v rokovaniach s Európskou komisiou a Radou EÚ v rámci trialógu, ktorý rozhodne o konečnom znení nariadenia.

Základnou myšlienkou legislatívy je zlepšiť ochranu prírody. Keďže to podľa nej nestačí na zachovanie biologickej rozmanitosti ani riešenie klimatickej krízy, treba pristúpiť aj k obnove narušených ekosystémov a vrátiť do nich život.

Nariadenie stanovuje konkrétne právne záväzné ciele a povinnosti týkajúce sa obnovy prírody v každom v rôznych ekosystémoch – od poľnohospodárskej pôdy a lesov až po morské, sladkovodné a mestské ekosystémy.

Ministerstvo životného prostredia nariadenie považuje za príležitosť pre Slovensko prispôsobiť krajinu na negatívne dôsledky zmeny klímy, z čoho budú ťažiť aj ďalšie hospodárske odvetvia.

„Napríklad realizácia opatrení na obnovu prírody a biodiverzity v poľnohospodárskej krajine pomôže poľnohospodárom v boji so suchom. Zvrátenie úbytku opeľovačov vrátane včiel, čo je nepochybne spojené so znížením chemizácie, prispeje k vyšším výnosom pri pestovaní plodín viazaných na opeľovanie. Taktiež realizácia opatrení v mestách prispeje k zmierneniu horúčav, ktorým sú mestá vystavované počas letných mesiacov,“ napísal hovorca envirorezortu Tomáš Ferenčák

MPRV