Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
unnamed

Podľa OSN včely prispievajú k opeleniu vyše 170 000 druhov rastlín. Zlepšiť včelárstvo sa snažila už Mária Terézia.

Ľudská činnosť v čoraz väčšej miere ohrozuje včely a ďalších opeľovačov, akými sú motýle, netopiere či kolibríky. Pritom opeľovanie predstavuje zásadne dôležitý a základný proces na prežitie ekosystémov, na produkciu a reprodukciu divoko rastúcich či kultivovaných rastlín. Opeľovači nielenže bezprostredne prispievajú k potravinovej bezpečnosti, ale vytvárajú aj nevyhnutné podmienky na zachovanie biologickej rozmanitosti (biodiverizity), čo predstavuje základný kameň cieľov trvalo udržateľného rozvoja, zdôraznila Organizácia Spojených národov (OSN) pri príležitosti  Svetového dňa včiel, ktorý pripadá na 20. mája.


KĽÚČOVÁ ÚLOHA

Dátum 20. mája súvisí s výročím narodenia významného  slovinského včelára Antona Janšu  (20. mája 1734 - 13. september 1773). OSN vyhlásila tento svetový deň v rezolúcii A/RES/72/211, čím reagovala na iniciatívu Slovinskej republiky z roku 2014, ktorú v jej úsilí podporila v septembri 2015 Medzinárodná federácia včelárskych asociácií (Apimondia).  Prvýkrát sa slávil 20. mája 2018.  Ako OSN zdôraznila, tento svetový deň vyhlásila preto, aby ním upriamila pozornosť všetkých na kľúčovú úlohu, ktorú včely aj ďalší opeľovači zohrávajú pre udržateľný rozvoj. Valné zhromaždenie OSN 20. decembra 2017 vyhlásilo 20. mája za Svetový deň včiel. Toto rozhodnutie podporili všetky členské štáty OSN, mnohé ďalšie krajiny a OSN osobitne vyzdvihla, že aj USA, Kanada, Brazília, Argentína, všetky štáty Európskej únie, Ruská federácia, Čína a Austrália.


KTO BOL ANTON JANŠA?

Slovinský včelár Anton Janša bol v 18. storočí pionierom moderných včelárskych techník v Slovinsku. Anton Janša spolu s dvoma bratmi sa v roku 1766 vybral do Viedne. Antonovi bratia sa venovali výtvarnému umeniu, Anton sa stal včelárom a zložil včelársku školu. Rakúska panovníčka Mária Terézia v roku 1769 prejavila záujem o zlepšenie včelárstva. Dňa 6. apríla 1770 sa oficiálnym cisárskym dekrétom stal prvým cisárskym učiteľom včelárstva vo Viedni.


VÝSTRAŽNÉ MAJÁKY

Podľa  Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO)  sa týmto dňom vzdáva pocta aj včelám za ich schopnosť tvrdo pracovať. Včely produkujú med, ktorý je po tisícročia oceňovaný pre výživové aj liečivé vlastnosti. FAO, špecializovaná agentúra OSN, ďalej v súvislosti so Svetovým dňom včiel upozornila včely ako opeľovačky sú zárukou pre bezpečné potraviny rastlinného pôvodu, ale slúžia aj ako výstražné majáky upozorňujúce na narastajúce riziká environmentálneho charakteru. Insekticídy, pesticídy, zmeny používania pôdy, monokultúrna forma pestovateľskej činnosti znižujú disponibilné výživové možnosti a ohrozujú včelstvá.


KILOGRAM MEDU

OSN pri príležitosti tohto dňa konštatovala: na tvorbu jedného kilogramu medu musia včely zozbierať nektár zo štyroch miliónov kvetov a preletieť vzdialenosť zodpovedajúcu štvornásobnému obletu okolo Zeme; včely prispievajú k opeleniu vyše 170.000 rastlinných druhov.

Zdroj: TASR