Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
20220723_133635

Podolínsky jarmok

  

    Ing. Karol Herian, CSc., Žilina


Je letný čas a v mnohých miestach na Slovensku sa usporiadajú rôzne  regionálne slávnosti, kde si ľudia  pripomínajú svoje tradičné remeslá, ľudový folklór,  mnohé poučné a aj zábavné programy i diskusie a aj zábavné podujatia. Jedno z takých pekných letných podujatí bol aj Podolínsky jarmok, ktorý 22. a 23 júla usporiadala Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Prešovský kraj a mesto Podolínec. K tomuto podujatiu prispel aj Vidiecky parlament Slovenska, ktorý tam mal tiež zastúpenie a aj viaceré  regionálne organizácie. 

Napriek horúcemu počasiu sa tohto krásneho jarmoku zúčastnili mnoho miestnych ľudí i ľudí zo širokého okolia. Na samotnom jarmoku bolo veľa stánkov s miestnymi špecialitami i predajných stánkov s bohatým výberom tovaru.  Odznela tam i zaujímavá diskusia  o spoločenskom prínose pôdohospodárstva i výroby mlieka, taktiež o zdravotnom prínose mliečnych výrobkov a možnostiach ich domácej výroby. Podobne veľmi zaujímavá bola verejná diskusia o možnostiach spracovania ovčej vlny. Obecenstvo potešili i viaceré vystúpenia miestnych tanečných i hudobných skupín a aj pekná a príjemná atmosféra. Na takýchto podujatiach majú možnosť ľudia sa postretávať a v príjemnej atmosfére sa  porozprávať a aj si oddýchnuť od pracovných povinností.

Takéto podujatia sú potrebné aj v tomto náročnom čase, kde naozaj sa dospelí, ale aj deti môžu trochu relaxovať, niečo sa poučiť a aj príjemne zabaviť. Záverom treba poďakovať organizátorom za pekné a užitočné podujatie.  


Priložené fotografie