Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
vstup-820x615

Podozrenia z tunelovania Agrokomplexu! Bývalý šéf výstaviska reaguje

  Podozrenia z tunelovania Agrokomplexu! Bývalý šéf výstaviska reaguje

 

Bývalé vedenie štátneho podniku agrokomplex, Národné výstavisko, malo podnik tunelovať. Naznačujú to výsledky kontrol, ktoré dnes minister spolu s vedúcim Protikorupčného oddelenia rezortu prezentoval verejnosti. Kontroly sa vzťahovali na obdobie necelých dvoch posledných rokov, odkedy sa hospodárenie národného výstaviska začalo prepadať do mínusu.

Tri základné paragrafy

„Obrovské prostriedky, ktoré sa vložili do tohto podniku, vyšli navnivoč. Tento štátny podnik prosperoval podľa hospodárskeho výsledku ešte v polovici roka 2018, avšak po nástupe riaditeľa Branislava Borsuka z SNS sa začali diať veci, ktoré sú až nepochopiteľné,“ vyjadril sa minister pôdohospodárstva Ján Mičovský.

Kontroly, ktorými sa zaoberal Protikorupčný orgán ministerstva zriadený v auguste tohto roka, odhalili pochybenia na úrovni porušovania zákonov, aj v trestnoprávnej rovine.

„Sú to tri základné paragrafy. Jedná sa o porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku, machinácie vo verejnom obstarávaní a obzvlášť závažný zločin legalizácie z trestnej činnosti,“ dodal Adrián Macko, poverený riaditeľ Protikorupčného orgánu MPRV SR.

Sumu, o ktorú malo výstavisko prísť, nekonkretizoval. Ide podľa neho o obrovské peniaze.

Celkovo kontroly odhalili desiatky pochybení. Tie sú predmetom trestného oznámenia, ktoré už smerovalo na políciu.

„Je tu 56 zistení, niekoľko miliónov neúčelne preinvestovaných finančných prostriedkov, nezmyselné projekty bez predchádzajúcej koncepcie a bez návratnosti,“ vysvetlil riaditeľ výstaviska Róbert Kanás.

Obvinenia vz. vysvetlenia

Medzi pochybeniami sa podľa výsledkov kontrol objavujú víťazstvá rovnakého okruhu firiem v zákazkách, ktoré Agrokomplex obstarával. Mnohé mal zbytočne drobiť na viaceré súťaže, aby sa vyhol podrobnejším kontrolám.

„Napríklad zákazky súvisiace so stavebnou rekonštrukciou vstupného portálu. Zadanie týchto tovarov v rámci jedného verejného obstarávania by malo za následok prísnejší postup v zmysle zákona. Tieto práce mali byť obstarávané ako jedna zákazka, ale napríklad v súvislosti s týmto vstupným portálom to bolo 5 zákaziek v hodnote 580 tisíc eur,“ vysvetlil Adrián Macko. Nepriamo tiež naznačil, že v niektorých prípadoch boli niektoré tovary a služby obstarávané predražene.

„Odmietam obvinenia z úmyselného predražovania zákaziek. Ku všetkým obvineniam sa ohradzujem a budem ich relevantne vysvetľovať, až kým nedôjde k očisteniu môjho mena. Pán minister Mičovský hľadá žiaľ osočovaním druhých všetky spôsoby na prekrytie svojej nekompetentnosti,” vyjadril sa v písomnom stanovisku bývalý riaditeľ Branislav Borsuk.

Externisti namiesto vlastných

Podľa kontrol malo tiež výstavisko obstarávať služby, ktoré si vedelo zabezpečiť vo vlastnej réžii. Išlo napríklad o výsadbu či orezy stromov.

„Je to do neba volajúca nehospodárnosť. Prirovnal by som to k tomu, že si kúpite do záhrady malotraktor, ale dáte si ju zorať susedovi,“ myslí si Macko.

„Štátny podnik Agrokomplex má kompletnú dokumentáciu, výzvu na vykonanie týchto prác z Odboru urbanizmu a architektúry a zároveň viac než tri stovky fotografií preukazujúcich náročné výškové práce vyžadujúce vysoké odborné zručnosti a technické zabezpečenie a oprávnenie, ktoré by záhradníčky zamestnané v podniku nemohli vôbec realizovať. Išlo pritom o stromy ohrozujúce návštevníkov. Dobre si všetci pamätáme nešťastie v Nitre z minulého roku, počas ktorého zahynulo dieťa,“ reagoval Borsuk

Relax park a gastroprívesy

Ďalšie pochybenia konštatovali kontroly v rámci výstavby Relaxparku a Cyklocesty, avšak bez stavebného povolenia a na cudzích pozemkoch.

„Za škodu spôsobenú AX výstavbou Relaxparku, Cyklocesty a Móla v Relaxparku možno považovať celkovú výšku vynaložených nákladov na ich výstavbu, vzhľadom na to, že stoja na cudzích pozemkoch bez stavebného povolenia a kolaudačného rozhodnutia. V tomto prípade ide o škodu takmer 412.000 eur,“ uviedol rezort.

V tejto súvislosti bývalé vedenie argumentuje, že ide o klamstvo.

„Relaxpark bol zrealizovaný na spevnenej ploche zhorenej Stredoslovenskej koliby, ktorá robila veľmi zlý dojem vo výstavisku niekoľko rokov a hlavne bola mimoriadne nebezpečná pre návštevníkov výstaviska. Na základe ohlášky boli zrealizované záhradnícke úpravy a vytvorené plážové ihrisko a ohniská. Vyjadrenia o stavebnom povolení sú preto nepravdivé,“ uviedol Borsuk.

Výsledky kontrol zaznamenali podozrenia aj z nehospodárnosti pri obstarávaní niektorých zariadení.

„Tu chcem poukázať na porušenie zákona o štátnom podniku, kde je uvedené, že riaditeľ zodpovedá za hospodárnosť pri nakladaní s majetkom v správe podniku. V tejto súvislosti by som chcel poukázať na zakúpenie dvoch gastroprívesov, jeden v hodnote viac ako 41 tisíc eur, ktorý je odstavený v areáli, bol zakúpený so zariadením a bol prevádzkovaný krátku dobu vo vlastnej réžii. Za túto dobu používania vyprodukoval stratu takmer 6 a pol tisíc eur. Ďalším bol druhý gastropríves, ktorý bol zakúpený za sumu 25 tisíc eur. Ten nebol využitý ani raz a je odstavený v jednej z hál agrokomplexu. O cene týchto nákupov sa bližšie vyjadrovať nebudem, nakoľko sú predmetom vyšetrovania,“ uviedol Macko.

Branislav Borsuk poukazuje na to, že gastoprívesy boli vysúťažené riadnym spôsobom.

„Cieľ bol ponúknuť návštevníkom kvalitné slovenské výrobky priamo z gastrovozíka Agrokomplex a vytvoriť tak prirodzenú konkurenciu pre tradičných stánkarov, ktorých nebolo možné inak prinútiť zvýšiť kvalitu a stravovaciu úroveň ich stravovacích jednotiek v areáli. Gastrovozíky prerušili svoju činnosť kvôli zákazom výstav spojených s pandémiou, hovoriť preto o ich strate je prinajmenšom nekompetentné,“ dodal Borsuk.

Politikárčenie?

Protikorupčný odbor Ministerstva pôdohospodárstva už svoje zistenia posunul Národnej kriminálnej agentúre. Išlo o tri podania – prvé, z konca septembra tohto roka, neskôr doplnil odbor o nové zistenia.

„Agrokomplex je práve ukážka toho úpadku, ktorý máme žiaľbohu v podnikoch v zriaďovateľskej kompetencii nášho rezortu. Máme ich viacej. Je ich 20, niektoré trestné oznámenia už išli aj v iných súvislostiach, a tento proces pokračuje. Ja som presvedčený, že chcem poznať pravdu. Nie preto, aby sme mali v očiach nejakú krv, ale preto, aby sme nastavili procesy úplne inak,“ vyjadril sa minister Ján Mičovský.

Bývalá garnitúra má na vec iný názor. Kontroly aj ich zistenia označuje za účelové.

„Účelové politické tlačové besedy vládnej koalície, SNS nebude komentovať. Nedisponujeme žiadnymi relevantnými ani oficiálnymi informáciami o predmetnej záležitosti. Detaily Vám zodpovie bývalé vedenie. Bolo by minimálne etické, aby minister Mičovský dal aspoň priestor sa svojim predchodcom vyjadriť a nahliadnuť do dokladov skôr, než ich odsúdi v priamom prenose,“ uviedla cez hovorkyňa Zuzanu Škopcovú strana SNS.

Bývalá poslankyňa a členka parlamentného výboru pre pôdohospodárstvo Eva Antošová (SNS) má podobný názor. Podľa nej sa podozrenia počas jej pôsobenia v parlamente pred poslancov vo výbore nikdy nedostali.

„Môj názor je, prvé čo mi napadá, že pánovi ministrovi tečie do topánok, štrajkujú mu poľnohospodári, malí, veľkí, štrajkuje SPPK, a ja si myslím, že ako bývalá biela vrana čo iné už vie urobiť, tak na niekoho zase hodiť špinu, aby troška natiahol čas a vyvinil sa z dôležitých, podstatných chýb, ktoré pri riadení svojho rezortu robí,“ uviedla.

Samotný bývalý riaditeľ Branislav Borsuk, tvrdí, že za jeho pôsobenia sa majetok výstaviska zveľadil.

„Stojím si za názorom, že sme zdedili výstavisko v polorozpadnutom stave, pravdepodobne účelovo schátrané a tým dlhodobo pripravované na privatizáciu do súkromných rúk. Preto chápem, že aj aktuálnemu vedeniu prekáža, že sme zhodnotili majetok štátneho podniku o cca. 4 mil. eur. Možno aj práve preto sa v Nitre šíria informácie o záujme sprivatizovať Agrokomplex aktuálnou politickou garnitúrou,“ dodal.

Autor článku: Ivana Kaliská
Zdroj obrázku: archív poľnoinfo.sk  - v minulom roku bol zrekonštruovaný aj priestor pred protokolom.