Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
repkaPPD-820x615

Podporíme producentov potravín, ktoré potrebujeme dostať na stôl

Podľa  agroministra  sa dá povedať, že všetka (doma spracovaná) repka ide do produkcie palív.

„My si pritom kupujeme potraviny z dovozu, dokonca aj ten repkový olej si musíme kúpiť, čo je veľký paradox. Preto tento symbol zlého využívania pozemkov (na pestovanie repky) ja naozaj vidím,“ podčiarkol.

„My na to nepôjdeme tak, že repky musí byť menej. Pôjdeme na to spôsobom, ktorý nám budú umožňovať nové pravidlá Spoločnej poľnohospodárskej politiky (CAP) EÚ. Podporíme producentov, ktorí budú mladí, malí, strední, ale aj väčší, ale ktorí budú zameraní na plodiny, ktoré je možné v našich pôdnych a klimatických pomeroch dopestovať a ktoré všetci potrebujeme denne dostať na náš stôl,“ avizoval.


Končí sa éra akademických debát

„Pýtam sa, naozaj je v poriadku, aby sme mali takú nízku (potravinovú) sebestačnosť (okolo 40 %, pozn. TASR)? Neprekáža občanom Slovenska, že musíme aj cesnak, aj cibuľu kupovať na druhých svetadieloch? Toto potrebujeme? Repka kričí tou žltou farbou, ale ja kričím nielen v mene svojom, ale v mene všetkých obyvateľov Slovenska, že potrebujeme produkovať plodiny, ktoré potrebujeme ráno, na obed aj večer mať na svojich stoloch,“ doplnil.


Dodal, že nejde o to, že by sa pestovanie repky znižovalo.

„My ideme zvyšovať produkciu potravín, ktoré potrebujeme v rámci svojich výživových nevyhnutností. Verím, že práve pandémia nás upozorní na to, že sa končí éra akademických debát. Musíme pristúpiť k tomu, aby polia vyzerali menej žlto. Vnímam to tak, aby producenti nepestovali tri – štyri, ale deväť – desať druhov plodín,“ dodal Mičovský.

Autor článku: TASR

Zdroj obrázku: archív poľnoinfo.sk