Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
logo polirural

PoliRural - dotazníkový prieskum

Aktuálne prebiehajúci  projekt PoliRural,  kde sme partnermi.

Radi by sme Vás požiadali o spätnú väzbu zapojením sa do dotazníkového prieskumu a vyplnením on-line dotazníka, ktorý je dostupný na nasledujúcom linku: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/poliruralSurveySK

Viac o výskumnom projekte EÚ PoliRural - na budúcnosť orientovaný kolaboratívny rozvoj politík pre vidiecke oblasti a ľudí nájdete zatiaľ len v angličtine na web stránke polirural.eu


Want to know more about PoliRural H2020 Project?

Check out our Promo Video where you can find info about the project background, ambition, objectives, consortium and main specifications 

https://www.youtube.com/watch?v=5QmN58zC_88&t=3s