Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
20191208_175209

Politika kvality EÚ zameraná na ochranu názvov poľnohospodárskych výrobkov a potravín s cieľom podporiť ich jedinečné vlastnosti spojené s ich geografickým pôvodom a tradíciami?


Milí priatelia vidieka,

počuli ste už o Politike kvality EÚ zameranej na ochranu názvov poľnohospodárskych výrobkov a potravín s cieľom podporiť ich jedinečné vlastnosti spojené s ich geografickým pôvodom a tradíciami?

Registrované výrobky musia spĺňať určité kvalitatívne parametre, ktoré ich odlišujú od ostatných obdobných výrobkov svojimi presne definovanými požiadavkami na ich surovinové zloženie a technologický postup výroby.

Radi uvítame aj Váš názor na aplikáciu Politiky kvality EÚ v podmienkach Slovenskej republiky.

Jednou z foriem, ako môžete prispieť do diskusie je dotazník zameraný na prieskum názorov o uplatňovaní Politiky kvality EÚ na Slovensku.

Ak Vás téma zaujíma podrobnejšie, radi Vás privítame v našich pracovných skupinách.

Viac informácií nájdete na stránkach projektu www.polirural.eu alebo na Zuzana.Palkova@uniag.sk

 

Do dotazníkového prieskumu sa môžete zapojiť tu:

https://forms.gle/vkZ3V2C8DvkT8H5L6