Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk

Politika súdržnosti musí byť jednoduchšia a modernejšia

Finančný výhľad EÚ: Politika súdržnosti musí byť jednoduchšia a modernejšia

IKEP Žilina publikum

(20.10.2011)

Odborná verejnosť v utorok v Žiline diskutovala o budúcnosti fondov a podporných programov EÚ. Svoje názory predstavili slovenskí europoslanci Sergej Kozlík a Miroslav Mikolášik, zástupcovia ministerstiev, samospráv a ďalší koncoví prijímatelia nenávratných finančných príspevkov.