Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk

Poľnohospo​dári diskutoval​i o pripravova​nej reforme EÚ na roky 2014 - 2020

Chrenovec-Brusno 3. marca (TASR) - Poľnohospodári a agropodnikatelia Trenčianskeho kraja na dnešnom seminári v Chrenovci-Brusne v okrese Prievidza diskutovali o tézach pripravovanej reformy spoločnej poľnohospodárskej politiky Európskej únie na roky 2014-2020. Podujatie pripravil Vidiecky parlament na Slovensku. Uskutočnilo sa už v každom kraji, konštatovala jeho predsedníčka Mária Behanovská. 

Podľa nej cieľom bolo, aby sa zástupcovia agropodnikov takýmto spôsobom oboznámili s návrhmi na reformu, ktoré už predložili jednotlivé členské štáty EÚ. Sú totiž skúsenosti, že podnikatelia v poľnohospodárstve nie vždy majú dostatok času alebo príležitosti naštudovať si potrebné informácie o exitujúcich a už vôbec nie o pripravovaných európskych normách. Potom môžu robiť zbytočné chyby, na ktoré doplácajú. Aby sa pripravili na to, čo ich môže v budúcich rokoch čakať, Vidiecky parlament pripravil semináre na tému Perspektívy slovenského poľnohospodárstva v európskom kontexte. 

Ide zatiaľ o návrhy, definitívnu podobu reformy budú schvaľovať až poslanci Európskeho parlamentu, uviedla vo svojej prednáške Eva Porubänová, podpredsedníčka Združenia agropodnikateľov Slovenska. Nové výzvy sa dotýkajú oblasti hospodárskej, environmentálnej a územnej. Zdôraznila, že cieľom reformy je potravinová bezpečnosť, cenová stabilita, ale aj kvalita pôdy, produkcia emisií skleníkových plynov, čistota ovzdušia, ako aj vyvážený územný rozvoj. 

Riaditeľ Regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory v Prievidzi Jozef Fabian v tejto súvislosti vyslovil presvedčenie, že slovenskí politici budú obhajovať slovenských poľnohospodárov na európskom trhu. Pretože toto odvetvie je v súčasnosti značne zdevastované a aj vzhľadom na pretrvávajúcu svetovú hospodársku a finančnú krízu prestáva byť konkurencieschopné. To dokonca ohrozuje aj rozvoj vidieka, dodal Fabian.

Spracoval úrad RPPK P r i e v i d z a