Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
330053229_1585218441900596_6171988067694819172_n

Pomôžme mladým farmárom pri obnove nášho poľnohospodárstva

V súčasnom období plnom sociálnych i ekonomických problémov spolu s  pribúdajúcim počtom obyvateľov vo svete  je pre každý štát dôležité zabezpečiť dostatok zdravých potravín a to najmä z domácich zdrojov a byť tak čo najviac sebestačný. V zahraničí sa už podnikajú opatrenia na zabezpečenie čo najväčšej sebestačnosti  vo výžive ľudí a potraviny sa celosvetovo stávajú prvoradou strategickou surovinou.       U nás sme od r 1990 podstatne znížili výrobu vlastných potravín, ostali sme nesebestační v základných potravinách a prevažnú časť potravín dovážame z blízkych i vzdialených krajín. Robíme to napriek tomu, že máme pomerné dobré  klimatické podmienky,  máme tisíce hektárov nevyužitých lúk a pasienkov a mladí ľudia vo veľkej miere radšej idú študovať i pracovať do zahraničia ako u nás. Za posledné roky Slovensko výrazne zaostalo i v porovnané s okolitými štátmi. Zvlášť v poľnohospodárstve máme veľký nedostatok pracovníkov a mnohé hospodárstva sa  preto i zatvárajú. 

            Práve pre uvedené dôvody je veľkou nádejou pre nás a našu obnovu poľnohospodárstva aktivácia mladých ľudí, ochotných podnikať v poľnohospodárstve a pri výrobe potravín. Je veľmi pozitívne, že už v r. 2007 mladí farmári na Slovensku založili si mimovládnu organizáciu ( ASYF)  , ktorej cieľom je pomáhať mladým  a začínajúcim farmárom a takto zastaviť doterajší nepriaznivý trend.  V dňoch 10. – 11. februára uskutočnilo Združenie mladých farmárov  ASYF v spolupráci s Inštitútom znalostného pôdohospodárstva a inovácie IZPI i Vidieckeho parlamentu na Slovensku VIPA, vynikajúce stretnutie mladých farmárov v Malatinach.

            Už v prvý deň na stretnutí mladých farmárov odzneli   vystúpenia organizátorov a najmä zodpovedných pracovníkov z centrálnej registrácie zvierat, z poľnohospodárskej platobnej agentúry, z ministerstva pôdohospodárstva SR a ďalších odborných pracovníkov. Ich vystúpenia boli zamerané na možnosti pomoci mladým farmárom pri začiatku podnikania. Bližšie formy pomoci si môžu záujemcovia vyhľadať na webových stránkach Ministerstva pôdohospodárstva,  napr. Strategický plán SPP 2022 – 2027 a tiež napr. nawww.apa.sk (projektovépodpory). V tejto legislatívnej oblasti budú potrebné ešte ďalšie úpravy, ktoré viditeľne bez veľkej byrokracie pomôžu mladým farmárom sa naštartovať. Okrem mnohým rôznym odporučeniam v diskusnej časti odzneli vystúpenia o spolupráci s Vidieckym parlamentom na Slovensku, skúsenosti v odbornom školstve, poznatky z úspešných fariem mladých farmárov i mnohé ďalšie rady. Ďalší deň tohto stretnutia mladých farmárov bol  na farme u Ňana, kde  sa mohli mladí farmáriť poučiť priamo v podmienkach praxe. Všetkým organizátorom uvedeného stretnutia mladých farmárov treba úprimne poďakovať a popriať im, aby vytrvali naďalej v takýchto aktivitách a čo najviac spoločnými silami pomáhali k rozvoju nášho tradičného poľnohospodárskeho odvetia.

            Ak má naša spoločnosť naozaj záujem na podpore poľnohospodárstva a zabezpečenia maximálnej potravinovej sebestačnosti, tak je naozaj potrebné hľadať účinné formy podpory najmä mladým ľudom, ktorí majú záujem v tomto rezorte pracovať. Iba aktívnou podporou mladých ľudí v poľnohospodárstve môžeme perspektívne zabezpečiť postupnú obnovu nášho poľnohospodárstva a dostatok vlastných základných potravín. Zároveň tým podporíme zdravú výživu,  náš vidiek, agroturistiku,  atď.

Ing. Karol Herian, CSc., Žilina

Priložené fotografie