Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
nepouzivat-dedina-roka-Spissky-Hrhov

Pomôžme spoločnými silami nášmu vidieku a oživeniu poľnohospodárstva

Výzva
Pomôžme spoločnými silami nášmu vidieku a oživeniu poľnohospodárstva.

Občianske združenie Vidiecky parlament na Slovensku  vo svojom poslaní má za cieľ presadzovať zvyšovanie   kvality života na vidieku a podporovať vidiecke aktivity. Jednou z podstatných úloh a požiadaviek vidieka je aj podpora a oživenie poľnohospodárskej výroby. Celosvetovo platí pravidlo, že vidiek bez poľnohospodárstva nie je vidiek. Poľnohospodárstvo nemôže byť u nás iba na okraji spoločenského záujmu, lebo tam pracuje iba pomerne málo ľudí. Poľnohospodárstvo má totiž podstatne širší celospoločenský dosah  ako je krajinotvorba, ochrana prírody, zamestnanosť ľudí na vidieku, agroturistika, rastlinná i živočíšna výroba, dáva priestor spracovateľskému, obchodnému priemyslu a nakoniec prispieva i k zdravej výžive ľudí. Z tohto dôvodu na poľnohospodárstvo vo vyspelých krajinách štát podstatne viac prispieva ako je tomu u nás. 

V poslednom čase, keď naplno prebieha predvolebná kampaň nám akosi unikajú skutočné aktuálne problémy, na ktoré je potrebné taktiež myslieť a ktoré je potrebné urýchlene začať i riešiť, a to bez ohľadu na stranícku príslušnosť. S neustálym  nárastom počtu obyvateľov v celom svete a so znižovaním plôch poľnohospodárskej pôdy sa totiž práve  potraviny stávajú dôležitou strategickou surovinou. Z tohto dôvodu úlohou každého štátu by malo byť  zabezpečiť ich  dostatočnosť, a to podľa možností z vlastných zdrojov.

Od vzniku samostatného Slovenska nemáme  jednoznačnú systémovú poľnohospodársku i potravinovú stratégiu. Neustále  sa znižujú výmery ornej pôdy,  podstatne sa stále znižujú stavy hospodárskych zvierat i klesá rastlinná výroba.  Takto sme sa stali  nesebestační  vo výrobe potravín, hoci do r. 1989 sme až 30 % potravín  vyvážali. V súčasnosti je v obchodoch  iba 37% potravinových výrobkov z vlastnej produkcie.

Mnohí ľudia sa nás na celoslovenských Fórach vidieka pýtajú, prečo musíme dovážať častokrát nekvalitné potraviny zo zahraničia, keď máme vynikajúce  prírodné podmienky a tisíce hektárov nevyužitých a zaburinených lúk a pasienkov?  Prečo my nedostatočne podporujeme poľnohospodárstvo  a dovážame potraviny, ktoré sme si dokázali sami vyrobiť? Prečo sme si nestihli urobiť poriadky s vlastníkmi pôdy, atď. ? Prečo sa pília stromy i v národných parkoch? Takýchto otázok je veľmi veľa, no na odpovede a urýchlené riešenie sa dosiaľ len čaká. Naša spoločnosť by sa nemala  spoliehať iba  na automobilový priemysel a podobné strojárske podniky. Akonáhle však príde  hospodárska kríza, alebo nečakané prírodné, alebo i politické zmeny, tak môže byť u nás  státisíce  ľudí nezamestnaných a kam pôjdu a z čoho budú žiť? Veď práve poľnohospodárska výroba, ktorá tu na Slovensku mala stáročnú tradíciu a živila náš národ, nám dáva istotu, že tu môžeme  spoľahlivo prežiť. 

Tých súčasných problémov, ktoré sa dotýkajú ľudí i na vidieku je  veľa. Mnohé organizácie a aj Vidiecky parlament na Slovensku  už v minulosti viac krát poukazoval na problémy a požiadavky vidieka, no nie vždy sme sa stretli s priaznivou odozvou.  Bola to možno aj naša chyba, že sme neboli dôslednejší pri presadzovaní  záujmov vidieka. Znova sa však zamýšľame nad tým, či sme naozaj takí chudobní, alebo neschopní spraviť zásadné zmeny v oblasti poľnohospodárstva a výživy? Však napríklad všetci vidíme, že nemáme dostatok pracovníkov v poľnohospodárstve a už skoro žiadne odborné učňovské a stredné odborné školy, ale máme nadbytočne veľa vysokých škôl, hoci tisíce študentov odchádza študovať do zahraničia.  Tých  prostriedkov na pomoc a rozvoj poľnohospodárstva a zabezpečenie potravinovej sebestačnosti by sa určite našlo dostatok. Predsa vždy by sa malo uprednostňovať iba  to,  čo má celospoločenský prospech. 

Sme si vedomí, že na ozdravenie našej spoločnosti treba ešte dlho cieľavedome pracovať. Za Vidiecky parlament na Slovensku   odporúčame, aby si naša spoločnosť vytýčila podstatné perspektívnejšie ciele, ktoré by sa mali dostať aj do ústavy. Jedným z takých cieľov by malo byť opätovné dosiahnutie potravinovej sebestačnosti. Od tohto zákona by sa potom odvíjali ďalšie zákony o ochrane pôdy, oživenia poľnohospodárstva i rozvoj potravinárskeho priemyslu. Problematika poľnohospodárstva má  širší celospoločenský záber a treba ju riešiť v spolupráci  s ďalšími rezortmi. 

Ak chceme, aby si Slovensko zachovalo svoju prírodu, svoje bohaté  tradície, skvalitnilo,  udržalo život na vidieku a  získalo čo najväčšiu potravinovú  sebestačnosť, tak je naozaj potrebné všestranne pomôcť  nášmu  poľnohospodárstvu. Vyzývame preto všetky politické strany, aby si do svojich programov  zaradili aj problematiku riešenia a oživenia nášho poľnohospodárstva ako strategickej, celospoločenskej úlohy. Pevne veríme, že spoločnými silami dokážeme obnoviť naše poľnohospodárstvo a dostaneme ho na porovnateľnú úroveň so štátmi v EÚ.    Sme ochotní o tejto problematike diskutovať. 
Viac o našej práci sa môžete dozvedieť na  www.vipa.sk, https://www.facebook.com/vipask/. 
 
Banská Bystrica  7. január  2020                                                               


V mene predsedníctva 
Ing. Mária Behanovská, v. r.
Predsedníčka VIPA SK